16 mei 2019

Samira Rafaela: “Ik wil Europa in!”

NPB-lid Samira Rafaela (30) is niet alleen werkzaam bij de Nationale Politie, maar ook D66-kandidaat voor het Europees Parlement. Als echte ‘veiligheidsvrouw’ voelt en ziet zij de impact van ongelijke kansen op onze veiligheid binnen onze samenleving, maar ook in Europa. “Het wordt hoog tijd dat de politiek visie gaat vormen over veiligheid over de grenzen.”

De Nederlandse Politie
In 2016 start Samira als adviseur organisatiestrategie bij de Nederlandse Politie. Dat was niet zomaar. “Ik ben gevraagd om in de staf korpsleiding te komen werken nadat ik een kritisch gesprek had over hoe de politie in verbinding staat met de samenleving. Dat gesprek ging ook over etnisch profileren. Ik werd toen gevraagd om te adviseren over de identiteit van de politie bij het strategieproces ‘De politie van overmorgen’ (de nieuwe politiefunctie in 2025, red.).

Na een jaar besluit Samira zich te gaan specialiseren op inclusie en wordt zij landelijk projectleider. “Het paste goed bij mijn specialisme en achtergrond. In die tijd liep ik veel diensten mee met collega’s in de praktijk en ik merkte intern dat er behoorlijk wat te doen viel op het gebied van verbinding en hoe we met elkaar omgaan. Ik kwam er door de diversiteitsnetwerken, maar ook door de bonden en gesprekken met bondsleden, achter dat er toch nog wel te doen viel als het gaat om inclusie.”

Een diverse functie
Als projectleider inclusie werk je resultaatgericht aan een aantal ambities. Voor Samira betekende dat inzetten op bewustwording en dialoog op de werkvloer. “Het is een heel brede functie. Je bent adviserend bezig, maar je bent ook gewoon uitvoerend, praktisch en ontwikkelend bezig. Ik heb bijvoorbeeld trainingen ontwikkeld en georganiseerd op het gebied van omgang en verbinding, onder andere voor een basisteam in Utrecht . Ik mocht ook regelmatig wat op de politieacademie komen vertellen en in gesprek gaan met studenten. Daarnaast ben je bezig met het bedenken van hele concrete dingen. Denk bijvoorbeeld aan hoe we de hele discussie over Zwarte Piet op de werkvloer voeren, maar ook het topmanagement hierover adviseren. Ik kan mij nog goed herinneren wat er gebeurde in Dokkum tijdens de demonstraties rondom Zwarte Piet. Ik heb toen samen met het Caribisch politienetwerk een en ander kunnen betekenen. Vooral door in gesprek te gaan en de verbinding enigszins terug te brengen tussen de partijen.”

Politieke ambities
Samira is op dit moment met verlof, omdat haar baan bij de politie lastig te combineren is met haar campagne. “Ik ben al 7 jaar actief in de politiek bij de Jonge Democraten, de jongerenafdeling van D66. Ik hoop nu echt in het Europees Parlement te komen. Ik ben afgestudeerd op terrorisme en radicalisering en ik heb een achtergrond in veiligheid. Ik heb meer kennis dan alleen het politievak. Dus ik hoop dat als ik in het Europees Parlement kom, ik onder andere op veiligheid mag zitten.” Toch mist ze het politievak wel. “Het is niet dat ik zo graag weg wil bij de politie, sterker nog, ik mis de praktijk. Ik zou graag weer eens met collega’s de straat op gaan om de praktijk te zien en te voelen.”

Europese samenwerking
Europese regelgeving is volgens Samira cruciaal voor meer veiligheid in Nederland. “Criminaliteit kent geen grenzen, het is dus ontzettend belangrijk dat we binnen Europa gaan nadenken hoe we veiligheid, maar specifiek gezien politiesamenwerking gaan intensiveren om te zorgen dat dat we veilig blijven en dat mensenrechten gegarandeerd blijven.” Samira pleit daarom voor meer bevoegdheden op Europees niveau. “We moeten gaan kijken naar hoe we meer kunnen gaan samenwerken en hoe we onze bevoegdheden kunnen gaan uitbreiden. Dit om te zorgen dat we nog effectiever worden en gezamenlijk cyber, georganiseerde criminaliteit en terrorisme kunnen gaan aanpakken.”

Wat Samira betreft, moeten politiediensten daarom beter op elkaar worden aangesloten. Om goed te kunnen samenwerken is een complete en volwaardige Europese politiedienst inclusief bevoegdheden noodzakelijk. “Dat er ondervragingen, arrestaties en huiszoekingen gedaan kunnen worden. Daar zou ook justitie om de hoek kunnen komen kijken. Als we willen dat we goed met elkaar samenwerken dan moeten we ook weten waarvoor we goed met elkaar moeten samenwerken. Als we zaken als mensenhandel en drugssmokkel Europees willen aanvliegen, dan moeten we gezamenlijk een grondige dreigingsanalyse hebben.”

Een ideaal Europa
De reden dat Samira de politiek in is gegaan, steekt zij niet onder stoelen of banken. “Ik wil mij echt inzetten voor kansengelijkheid en daar strijd ik voor. Wat mij betreft is Europa een Europa waarin we solidair zijn met elkaar, waar we onderling verbonden zijn met elkaar en waar we dus ook samenwerken, ook op gebied van veiligheid. Waar we onze mensenrechten hebben te respecteren en wij ons eigen gedrag kunnen aanpassen richting onze Europese burgers.” Dat is ook de reden dat zij het werk bij de politie zo mooi vindt. ”Je bent continu bezig met je eigen rechtvaardigheidsgevoel, maar ook met gewoon wat rechtvaardig is.”

Radicalisering en sociale ongelijkheid
Polarisatie en extremisme vormen volgens Samira een grote bron van onveiligheid. “Op dit moment is er een Europese tendens van toenemend populisme, extremisme en polarisatie tussen groepen. Ook in Nederland hebben wij daarmee te maken. Onze collega’s bij de politie voelen en merken dit als eerste in de samenleving. Zij staan in de linie tussen groepen die tegenover elkaar staan. ”

Samira vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling en stelt dat het voor dit soort veiligheidsvraagstukken essentieel is om sociale ongelijkheid in Nederland, maar ook binnen Europa aan te pakken. “Ik heb mij bezig gehouden met de sociale en economische oorzaken van radicalisering. Neem als voorbeeld dat je een keer wordt afgewezen voor een stage of een baan. We zijn allemaal weleens een keer afgewezen. Maar als je vijf, zes of zeven keer wordt afgewezen dan wordt dat erg vermoeiend. Wat doet dat met iemand z’n zelfbeeld en z’n zelfvertrouwen en zijn geloof in de maatschappij? Je zult het misschien niet voor mogelijk houden, maar dit soort mechanismen van uitsluiting kunnen er op den duur toe leiden dat zo’n persoon op een gegeven moment zegt: ‘Ik ga mij op een andere manier onderdeel voelen van de samenleving.’ Als je sociale ongelijkheid in de essentie aanpakt, dan maak je daarmee de samenleving veiliger.”

Inclusie
Wat Samira graag nog wil benadrukken, is het belang van inclusie binnen de politie. “Een inclusieve politie hebben, betekent dat we veel beter in verbinding staan met onze samenleving. Dat is een behoefte die ik hoor vanuit de samenleving. Dat is de reden dat ik ook zelf bij de politie ben gegaan. Ik heb de afgelopen jaren gezien hoe die bewustwording is ontstaan. Dat vind ik heel goed, maar we moeten ons daar ook voor blijven inzetten. Zowel de politie als de NPB is zich daar erg van bewust. Zeker ook als we het hebben over internationale samenwerking is het erg belangrijk om onszelf bewust te zijn van de verschillen die het meebrengt. Maar ook te leren hoe die verschillen juist als kracht kunnen werken. Ik denk dat de politieacademie daar ook een ontzettende belangrijke rol in speelt. Zeker in hoe we een nieuwe generatie politiemensen daarin gaan opleiden en trainen.”

De Europese Verkiezingen
Tot slot hamert Samira er nog even op hoe belangrijk het is te gaan stemmen 23 mei. “Ik geloof echt dat dit een van de belangrijkste Europese verkiezingen is. We hebben als het gaat om die eerder genoemde bevoegdheden en ook voor die volwaardige Europese politiedienst echt draagvlak nodig binnen Europa. Uiteindelijk wil ik gewoon dat mijn politiecollega’s op straat gaan merken, in de operatie, dat zij belang hebben bij die internationale samenwerking. Mensen moeten zich goed realiseren dat je door te stemmen ook echt invloed kunt hebben op het verscherpen en verbeteren van Europese wet- en regelgeving en daarmee de effectiviteit van de politie.”

Meer over:
Vereniging