7 juni 2018

Samenwerking NPB en BNMO van start

Op 1 juni is een veelbelovend samenwerkingsverband tussen de NPB en de BNMO van start gegaan, gericht op het ondersteunen van politiemensen die tijdens hun werk een fysieke en/of mentale blessure hebben opgelopen.

Afgesproken is dat NPB-leden die een werkgerelateerde aandoening hebben opgelopen en voor rechtsbijstand een beroep doen op de NPB ook enige tijd gratis het lidmaatschap van de BNMO aangeboden krijgen. Daardoor kunnen ze deelnemen aan alle activiteiten en programma’s die deze vereniging voor haar leden organiseert.

Jarenlange ervaring
De activiteiten en programma’s van de BNMO zijn gericht op ontmoeting, verbinding en versterking. Ze zijn ontwikkeld op basis van de jarenlange ervaring met het ondersteunen van overheidsmedewerkers die door hun werk zijn beschadigd.

Faciliteiten en programma’s
De BNMO werd in 1945 in het leven geroepen en richtte zich in eerste instantie uitsluitend op militaire oorlogs- en dienstslachtoffers. Met financiële steun vanuit het vfonds ontwikkelde de BNMO faciliteiten en programma’s om deze mensen te helpen. Deze activiteiten vindt plaats door het hele land, maar met name op de Basis in Doorn.

Afdeling Politie
Sinds enkele jaren staat de BNMO ook open voor andere publieke veiligheidswerkers die bij de uitoefening van hun beroep fysieke en/of mentale blessures hebben opgelopen. Zo kent de bond inmiddels een zelfstandige afdeling Politie.

NPB-leden die lid worden van de BNMO kunnen naast de programma’s op de Basis zowel deelnemen aan de activiteiten van de regionale afdelingen als de afdeling Politie.

De NPB neemt de contributie maximaal twee jaar voor zijn rekening. Daarna kan een NPB-lid desgewenst besluiten op eigen kosten BNMO-lid te blijven.

Meer weten: www.bnmo.nl!

Meer over:
Vereniging