13 juni 2024

RVU-actie: politiebureaus opnieuw een dag dicht

Uit protest tegen de dreigende afschaffing van het huidige vroegpensioenbeleid voor zware beroepen (RVU) bleven de politiebureaus afgelopen dinsdag gesloten voor het publiek. Op woensdag 19 juni wordt deze actie herhaald. Er is dan geen mogelijkheid om bijvoorbeeld (op afspraak) aangifte te doen of documenten af te geven. Hiervoor moeten burgers op een ander moment terugkomen.

Het periodiek sluiten van politiebureaus met een publieksfunctie maakt deel uit van de algehele actie van de politiebonden voor een fatsoenlijk vroegpensioen. Gezien de zwaarte van het werk moeten politiemensen de mogelijkheid krijgen om eerder voor hun pensioen te kiezen. Zonder dat dit grote gevolgen heeft voor hun inkomen.

Acties stapelen
Eerder zijn hiervoor al meerdere protestacties georganiseerd. Begin dit jaar waren er protestmarsen in Den Haag. Recent zijn de leden van de vier politiebonden begonnen om voor minder ernstige overtredingen geen bekeuringen uit te schrijven. Nu komt hier wederom het voor één dag sluiten van de politiebureaus bij. Op deze manier stapelen de acties van de politiebonden zich op tot de politieke besluitvormers en werkgevers de noodzakelijke basis leggen voor een fatsoenlijke Regeling voor vervroegd uittreden (RVU).

Fiscale afspraken
De basis onder een fatsoenlijke RVU schuilt in goede fiscale regelingen voor medewerkers die willen kiezen voor een vroegpensioen. Alleen via afspraken met de Belastingdienst kan behoud van inkomen na het vroegpensioen worden gegarandeerd. Concreet komt een vroegpensioen alleen met een dergelijke regeling vanuit de fiscus binnen bereik van de gewone politiemedewerker.

Pas als politici, bestuurders en werkgevers de juiste stappen zetten richting een fatsoenlijke RVU zullen de politiebonden stoppen met actievoeren. Tot dat moment nemen de acties alleen maar toe. Onder andere dus met de volgende sluiting van de politiebureaus met publieksfunctie op woensdag 19 juni.

Meer over:
RVU