7 oktober 2020

RVU-aanvraagtegel geopend in Youforce

Sinds dinsdag 29 september is in Youforce een tegel te vinden waarmee zestigplussers een aanvraag kunnen indienen voor een inkomensvoorziening op basis van de tijdelijke Regeling vervroegde uittreding (RVU) voor de politiesector. Meer weten over de mogelijkheden die de RVU-regeling je biedt in combinatie met je ABP-pensioen? Raadpleeg via het korps een pensioenambassadeur of natuurlijk de NPB!

Voorwaarden RVU-aanspraak

  • Je bent op 31 december 2020 in dienst.
  • Je wordt 65 of bent al 65 jaar of ouder in de periode 2021-2025.
  • Je hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • Je hebt minstens 35 politiedienstjaren waarvan minimaal 25 zware jaren: jaren in een executieve functie of een daaraan gelijkgestelde ath-functie (ath-slijtend).
  • Je maakt minstens één maand gebruik van de regeling.

Let op: je valt niet onder de RVU als je

  • op 31 december 2020 met eindeloopbaanverlof bent of al andere afspraken over je uitstroom hebt laten vastleggen;
  • na 31 december 2020 ontslag krijgt om een andere reden dan op eigen verzoek;
  • een WAO- of WIA-uitkering ontvangt op basis van een arbeidsongeschiktheid van 80 procent of meer.

Sinds 11 augustus kunnen collega’s op hun medewerkerskaart in Youforce zien of ze volgens de werkgever voldoen aan het 35/25 dienstjaren-criterium. Klopt deze informatie in jouw geval niet, dan kun je dat via een andere tegel melden en relevante info uploaden, zoals aanstellingsbesluiten. Vindt het korps deze documenten onvoldoende overtuigend, dan krijg je daarover bericht, inclusief een bezwaarclausule.

Wil je meer weten over de mogelijkheden die de RVU-regeling je biedt in combinatie met je ABP-pensioen? Raadpleeg dan via het intranet van het korps een pensioenambassadeur.

Ook kun je met vragen uiteraard bij de NPB terecht. KLIK HIER voor onze FAQ’s over de RVU.

Meer over:
RVU