21 februari 2022

RVU-aanvraag: in hele maanden graag!

De tijdelijke Regeling vervroegde uittreding (RVU) voor de politiesector geeft collega’s die voor 2026 de leeftijd van 65 jaar bereiken onder voorwaarden aanspraak op een maandelijkse uitkering van de werkgever om eerder stoppen met werken (mede) mogelijk te maken. Bij het indienen van een RVU-aanvraag is het belangrijk de begin- en einddatum van de uitkeringsperiode verstandig te kiezen. Zo niet, dan kun je flink wat geld mislopen.

De tijdelijke RVU voor de politiesector geeft collega’s die voor 2026 de leeftijd van 65 bereiken (onder voorwaarden) aanspraak op twee maal het maximale jaarbedrag dat in het landelijke pensioenakkoord fiscaal is vrijgesteld om individuele vervroegde uittreding (mede) mogelijk te maken. Dit bedrag moet in maandelijkse porties worden uitbetaald. Deze uitkeringen mogen desgewenst worden gespreid over maximaal drie jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Maximaal bedrag
Wat gebeurt er als een politiemedewerker een RVU-uitkering aanvraagt voor meer dan twee jaar? In dat geval wordt het beschikbare bedrag van € 44.976 (= anno 2022 twee maal het maximale jaarbedrag) uitgesmeerd over meer dan 24 maanden – bijvoorbeeld over dertig maanden. Het gevolg is dat de betreffende collega dan maandelijks een kleiner bedrag overgemaakt krijgt dan iemand die kiest voor het beschikbare bedrag in 24 porties.

Naar boven afgerond
Er zit hier echter een addertje onder het gras dat onverwacht een lelijke beet kan opleveren. Het Besluit bezoldiging politie (Bbp) schrijft namelijk voor dat bij het toekennen van een RVU-uitkering het aangevraagde aantal maanden naar boven toe moet worden afgerond. Loopt jouw RVU-aanvraag dus tot en met bijvoorbeeld 3 maart, dan wordt de hele maand maart meegeteld in de berekening van het maandbedrag. Je maandelijkse uitkering tijdens je RVU-periode wordt daardoor lager.

Een portie van een portie
Dat zou geen verschil uitmaken voor het totaalbedrag dat je ontvangt als je vervolgens over de maand maart je hele RVU-portie uitbetaald zou krijgen. Maar dat is niet het geval. Als je maar voor drie dagen aanvraagt, krijg je alleen daarvoor uitbetaald. Een portie van een portie als het ware. Van jouw laatste RVU-maandbedrag gaat dan dus het grootste deel (28/31-ste) aan je neus voorbij.

Aanvraag in hele maanden
Kortom: voor maximaal profijt dient het aanvragen van een RVU-uitkering altijd te gebeuren in hele maanden. Dat wil niet per se zeggen van de eerste van de ene maand tot de eerste van de volgende maand, maar in ieder geval in porties van een maand (in het bovenstaande geval van 3 februari tot 3 maart bijvoorbeeld). Doe je dat niet, dan kun je een aardig bedrag laten liggen en dat is natuurlijk zonde.

De bonden hebben de werkgever dringend verzocht belanghebbende collega’s vanaf nu voortvarend op dit risico te wijzen en medewerkers die niet op tijd zijn gewaarschuwd te compenseren voor de eventuele financiële schade die ze daardoor hebben opgelopen.