25 juni 2021

Ruime steun voor politie-cao 2021

De besturen van de vier politiebonden hebben van hun leden toestemming gekregen om akkoord te gaan met het op 1 juni bereikte onderhandelingsresultaat voor een ‘tussen-cao’ voor 2021. Tijdens een digitale ledenpeiling stemde 70 procent van alle deelnemende collega’s voor de ondertekening van het afsprakenpakket.

Op donderdag 24 juni namen de NPB, ACP, ANPV en Equipe elk binnen hun eigen vereniging een officieel besluit. In het geval van de NPB gebeurde dat door de ledenvertegenwoordigers in de speciaal daarvoor bijeengeroepen bondsraad.

Digitale ledenpeiling
Een belangrijke rol bij de finale besluitvorming speelde de uitkomst van de digitale ledenpeiling die de bonden ieder voor zich hadden gehouden tussen 12 en 21 juni. Daaraan hebben in totaal 9.241 collega’s meegedaan, onder wie 4.053 NPB-leden.

De kernvraag in de ledenpeiling was: vindt u het onderhandelingsresultaat goed genoeg om te laten ondertekenen door uw bond? Over de hele linie antwoordde zeventig procent van de respondenten daar instemmend op. Een kwart van de respondenten (25 procent) vond het bereikte afsprakenpakket onvoldoende voor een definitief akkoord. Vijf procent had daar geen duidelijk oordeel over paraat.

Op maandag 28 juni zullen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, korpschef Henk van Essen en de voorzitters van de bonden in Den Haag het akkoord ondertekenen.

Hieronder het oordeel over het onderhandelaarsakkoord per politiebond.
Meer weten over de inhoud van het afsprakenpakket? KLIK HIER!

Meer over:
cao2021