20 mei 2020

Ruime steun voor package deal

De besturen van de vier politiebonden hebben van hun leden toestemming gekregen om akkoord te gaan met het op 17 april bereikte onderhandelingsresultaat over capaciteit, opleiding en vroegpensioen. Tijdens een digitale ledenpeiling stemde 65 procent van alle deelnemende collega’s voor de ondertekening van het afsprakenpakket.

De afgelopen dagen namen de NPB, ACP, ANPV en Equipe elk binnen hun eigen vereniging een officieel besluit. In het geval van de NPB gebeurde dat op dinsdag 19 mei door de ledenvertegenwoordigers in de bondsraad.

6.071 respondenten
Een belangrijke rol bij de finale besluitvorming speelde de uitkomst van de digitale ledenpeiling die de bonden tussen 30 april en 14 mei ieder voor zich hadden gehouden. Daaraan hebben in totaal 6.071 collega’s meegedaan, onder wie 2.427 NPB-leden.

Twee derde voor
De kernvraag in de ledenpeiling was: vindt u het onderhandelingsresultaat goed genoeg om te laten ondertekenen door uw bond? Over de hele linie antwoordde twee derde van de respondenten (65 procent) daar instemmend op. Een kwart van de respondenten (24 procent) vond het gemaakte afsprakenpakket onvoldoende voor een akkoord. Elf procent had naar eigen zeggen geen duidelijk oordeel over de package deal.

Aanstaande dinsdag (26 mei) zullen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, korpschef Henk van Essen en de voorzitters van de bonden in Den Haag het akkoord ondertekenen. Die dag zullen de bonden ook een nadere analyse publiceren van de antwoorden op de overige vragen die tijdens de ledenpeiling zijn gesteld.

Hieronder alvast de beantwoording van de kernvraag per politiebond.

Meer lezen over de inhoud van het afsprakenpakket? KLIK HIER!
Meer lezen over de Regeling Vervroegde Uittreding 2021-2025? KLIK HIER!

Meer over:
Package deal