10 januari 2018

RPU en pensioenopbouw

De NPB heeft de afgelopen dagen veel vragen binnengekregen over de pensioenopbouw van collega’s die voor hun 58-ste gebruik maken van de RPU. Klopt het dat deze medewerkers sinds 1 januari 2018 over minder salaris pensioen opbouwen? Over het antwoord op deze vraag bestaat veel onduidelijkheid. De bonden bespreken de kwestie later deze maand met de werkgever. Die heeft voor alle zekerheid besloten voorlopig alle RPU-aanvragen van collega’s jonger dan 58 jaar aan te houden.

Op basis van de Regeling Partiële Uittreding (RPU) kunnen politieambtenaren vanaf 55 jaar een aantal uren minder per week gaan werken. Tussen 55 en 58 jaar is dat maximaal 11,1 procent – van 36 naar 32 uur bijvoorbeeld – en vanaf 58 jaar maximaal 33,3 procent – van 36 naar 24 uur bijvoorbeeld. Over de niet-gewerkte RPU-uren krijgt de werknemer 50 procent van zijn salaris doorbetaald; zijn pensioenopbouw over die uren zou echter 100 procent moeten blijven – alsof hij die uren wel degelijk gewerkt heeft dus.

Fiscaal beleid
Dat was geen probleem zolang de AOW-gerechtigde leeftijd en de startleeftijd van collectieve ouderdomspensioenen (pensioenrichtleeftijd) 65 jaar waren. In die situatie voldeed de RPU aan de fiscale eis dat volledige pensioenopbouw tijdens deeltijdpensioen alleen is toegestaan binnen een periode van tien jaar voor de pensioenrichtleeftijd. Een eis die naar voren kwam in een uitspraak van de Belastingdienst over de Regeling Partiële Arbeidsparticipatie (PAS) van de sector Rijk, vergelijkbaar met de RPU.

Minder pensioenopbouw
Gedwongen door nieuwe fiscaal-politieke besluiten heeft pensioenfonds ABP de richtleeftijd in de pensioenregeling voor (politie)ambtenaren met ingang van 1 januari 2018 verder verhoogd naar 68 jaar. Het gevolg zou kunnen zijn dat vanaf 2018 pas een volledige pensioenopbouw mag plaatsvinden bij een RPU-gebruik vanaf 58 jaar. In dat geval zou iemand die eerder met RPU gaat geen pensioen opbouwen over de niet-uitbetaalde uren.

Voorbeeld: iemand gaat dit jaar vanaf zijn 55-ste 11 procent minder uren werken, dan mag over 5,5 procent van deze uren geen pensioenopbouw meer plaatsvinden. Bij een salaris op het maximum van schaal 8 scheelt dat ongeveer 50 euro pensioenopbouw per jaar.

Overleg gaande
Eind 2017 hebben de bonden de werkgever op de uitspraak over de PAS gewezen. Het korps is nu druk in overleg met Belastingdienst, ABP en een externe adviseur over de consequenties voor de huidige en alle potentiële RPU-deelnemers die nog geen 58 jaar zijn.

Overleg op komst
Later deze maand staat opnieuw een gesprek tussen de bonden en de werkgever over deze kwestie gepland. Onze insteek daarbij zal zijn dat de verhoging van de pensioenrichtleeftijd niet nadelig mag uitpakken voor het gebruik van de RPU. Het korps heeft besloten in de tussentijd het zekere voor het onzekere te nemen en alle nieuwe RPU-aanvragen van collega’s jonger dan 58 jaar voorlopig aan te houden.

We houden jullie op de hoogte via de gebruikelijke kanalen!

Meer over:
Pensioen