28 februari 2018

RPU: onder 58 geen 100% pensioenopbouw

De Belastingdienst heeft besloten geen uitzondering te maken voor politieambtenaren als het gaat om de fiscale spelregels bij collectieve regelingen voor deeltijdpensioen. Dat heeft de werkgever de bonden op dinsdag 27 februari laten weten. Het gevolg is dat deelname aan de RPU sinds 1 januari 2018 alleen nog voor collega’s van 58 jaar en ouder gepaard mag gaan met pensioenopbouw over het volledige salaris.

Op basis van de Regeling Partiële Uittreding (RPU) kunnen politieambtenaren vanaf 55 jaar een aantal uren minder per week gaan werken. Tussen 55 en 58 jaar is dat maximaal 11,1 procent – van 36 naar 32 uur bijvoorbeeld – en vanaf 58 jaar maximaal 33,3 procent – van 36 naar 24 uur bijvoorbeeld. Over de niet-gewerkte RPU-uren krijgt een deelnemer 50 procent van zijn salaris doorbetaald. Het was de bedoeling dat de pensioenopbouw over die uren 100 procent zou blijven – alsof je in die uren wel degelijk gewerkt hebt dus.

Fiscaal beleid
Dat was geen probleem zolang de AOW-gerechtigde leeftijd en de startleeftijd van collectieve ouderdomspensioenen (pensioenrichtleeftijd) 65 jaar waren. In die situatie voldeed de RPU keurig aan de fiscale eis dat volledige pensioenopbouw tijdens deeltijdpensioen beperkt moet blijven tot een periode van tien jaar voorafgaand aan de pensioenrichtleeftijd. Deze eis had nooit voor problemen gezorgd bij de bestaande regelingen voor deeltijdpensioen, totdat de Belastingdienst vorig jaar ineens verhaal kwam halen over de Regeling Partiële Arbeidsparticipatie (PAS) voor de Rijksambtenaren.

Minder pensioenopbouw
Gedwongen door nieuwe fiscaal-politieke besluiten van het kabinet Rutte II heeft pensioenfonds ABP de richtleeftijd in de pensioenregeling voor (politie)ambtenaren met ingang van 1 januari 2018 verder verhoogd naar 68 jaar. De Belastingdienst heeft nu bevestigd dat dit voor politieambtenaren betekent dat zij vanaf 2018 pas mogen rekenen op volledige pensioenopbouw bij RPU-gebruik vanaf 58 jaar. Iemand die op jongere leeftijd van de RPU gebruik maakt, bouwt dus geen pensioen op over de niet-uitbetaalde uren.

Voorbeeld: iemand gaat dit jaar vanaf zijn 55-ste 11 procent minder uren werken, dan mag over 5,5 procent van deze uren geen pensioenopbouw meer plaatsvinden. Bij een salaris op het maximum van schaal 8 scheelt dat ongeveer 50 euro pensioenopbouw per jaar. KLIK HIER voor de door de werkgever aangeleverde rekenvoorbeelden.

Aanvragen aangehouden
Eind 2017 hebben de bonden de werkgever op de uitspraak over de PAS gewezen. Het korps is daarna gaan praten met de Belastingdienst, pensioenfonds ABP en externe adviseurs. Terwijl dit overleg gaande was, heeft de werkgever het zekere voor het onzekere genomen en alle nieuwe RPU-aanvragen van collega’s jonger dan 58 jaar voorlopig aan te houden.

Intrekmogelijkheid
Nu duidelijk is dat de Belastingdienst geen uitzondering wil maken voor de politiesector, rest de werkgever niets anders dan alle collega’s die jonger zijn dan 58 jaar en vanaf 1 januari 2018 gebruik wilden maken van de RPU de kans te geven hun aanvraag in te trekken. Ze krijgen daarover op woensdag 28 februari persoonlijk bericht van het korps.

Belangrijk: het is nog onduidelijk of de Belastingdienst het toepassen van de tien jaren-eis met terugwerkende kracht zal uitvoeren. Daarover is de werkgever nog met de fiscus in bespreking. (De verhoging van de pensioenrichtleeftijd tot boven de 65 jaar is al in 2014 begonnen met een eerste verhoging naar 67 jaar.) Collega’ s die tussen 2014 en 2018 met RPU zijn gegaan terwijl ze nog niet binnen tien jaar voor de pensioenrichtleeftijd zaten, zullen later bericht ontvangen over de gevolgen voor hun pensioenopbouw.

De werkgever heeft zijn best gedaan om de Belastingdienst tot andere gedachten te brengen, maar die zag zich gedwongen vast te houden aan zijn beslissing over de PAS-regeling.

Pensioenbeleid moet op de helling
De NPB is uiteraard niet blij met deze gang van zaken. De pensioenschade is niet fors, maar elke euro telt uiteindelijk als het om pensioenopbouw gaat. Wij zullen ons dan ook blijven inspannen om bij de politiek belangrijke wijzigingen in het huidige pensioenbeleid af te dwingen. Zo willen we dat Rutte III ervoor zorgt dat het weer mogelijk wordt om in CAO’s voor beoefenaars van zware beroepen (zoals politiemensen) verantwoorde afspraken over vervroegde uitstroom te maken. Dat kan alleen als er een eind komt aan allerlei in de afgelopen twintig jaar ingevoerde fiscale boetes en belemmeringen op vroegpensioengebied, zoals de tien jaren-eis bij deeltijdpensioen.

Lagere pensioenpremie
Het verlagen van de pensioenopbouw bij deelname aan de RPU voor 58 jaar leidt ook tot een verlaging van de pensioenpremie. De NPB zal er bij werkgever op aandringen dat het bespaarde bedrag aan pensioenpremie wordt geïnvesteerd in mogelijkheden om eerder te stoppen met werken of sparen voor extra pensioen.

Van sommige RPU-deelnemers heeft de NPB begrepen dat zij in hun toekenningsbesluit de toezegging van 100% pensioenopbouw hebben staan. Is dat bij jou het geval en word je gedupeerd door de verminderde pensioenopbouw tijdens RPU? Meld je dan bij de NPB, zodat we kunnen onderzoeken of we werkgever nog kunnen aanspreken op het nakomen van deze toezegging.

---------------------------------------

KLIK HIER voor het antwoord op veelgestelde vragen over de RPU.

Meer over:
Pensioen