12 mei 2022

Reorganisatie DIV: 86 banen op de tocht

Bij de dienst informatievoorziening (DIV) is het onrustig door de aangekondigde verplaatsing van het fysieke archief van de Nationale Politie naar Doc-Direct, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Een uitbesteding die voor het werk en toekomstperspectief van ruim 80 medewerkers ingrijpende gevolgen zal hebben. Op dinsdag 24 mei houden de NPB en de ACP voor deze collega’s een nieuwe bijpraatsessie in Baarn.

Begin februari hebben we een eerste achterbanbijeenkomst gehouden om DIV-medewerkers de gelegenheid te geven hun vragen en zorgen te uiten en te delen. Die zijn daarna regelmatig doorgesproken met OR-leden en leidinggevenden en in april ook met de leiding van DIV. 

Zeventig kilometer
De politie beschikt over veel vertrouwelijke informatie, waaronder stukken die minimaal 30 jaar bewaard moeten blijven. Er zijn cold case-teams die zelfs pleiten voor een algehele stop op de vernietiging van politiestukken. Inmiddels heeft het korps 70 km fysiek archief. De komende jaren zal de aangroei daarvan door digitalisering aanzienlijk verminderen, maar het beheer niet. Het leeuwendeel is nu nog te vinden ‘binnen het korps’. Zo’n 30 kilometer is eerder al tijdelijk buiten de politie opgeslagen bij twee andere partijen dan Doc-Direct.

Instemming OR
De OR Bedrijfsvoering heeft inmiddels ingestemd met het gefaseerd verplaatsen van alle 70 kilometer aan fysiek archief naar Doc-Direct. Aan zijn instemming heeft de OR wel tien voorwaarden verbonden. Een daarvan is het reserveren van voldoende budget voor de om- of bijscholing van de DIV-medewerkers van wie de huidige functie door de verhuizing van het archief op de tocht komt te staan. De bonden hebben de directeur van het Politiedienstencentrum (PDC), Petra Bosman, inmiddels dringend verzocht om overleg over het in goede banen leiden van de personele gevolgen.

De digitalisering van de informatiehuishouding hadden de DIV-collega’s zien aankomen. Het uitbesteden van het beheer niet. De DIV blijft ook in de toekomst verantwoordelijk voor de archieven en de regie, maar niet meer voor het uitvoerende werk. Tijdens de NPB/ACP-bijeenkomst in februari maakten de huidige archiefmedewerkers duidelijk welke beren ze op de weg verwachten. Is deze aanpak wel veilig? Wat zijn de risico’s van het externe beheer voor de collega’s in blauw?

86 Herplaatsingskandidaten
De huidige DIV-collega’s is gevraagd de verhuizing van het archief  in goede banen te leiden en de benodigde kennis over te dragen. Tegelijkertijd staan hun eigen banen op de tocht. Dat heeft de leiding bevestigd in de Bijzondere Commissie – het overleg tussen de bonden en de directeur van de eenheid Bedrijfsvoering. De laatste melding van de werkgever is dat hij rekening houdt met 86 herplaatsingskandidaten: collega’s van wie de huidige functie door deze reorganisatie wegvalt en voor wie ander werk moet worden gevonden.

Gezien dit enorme aantal gaat het hier onmiskenbaar om een reorganisatie die bij de bonden moet worden gemeld voor overleg over een verantwoord sociaal plan. In de stukken wordt al verwezen naar de bestaande afspraken op dat gebied, zoals die zijn vastgelegd in hoofdstuk 7B van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) en het Landelijk Sociaal Statuut voor de politie (LSS). Ook wordt in de stukken al gesproken over de mogelijkheid om huidige medewerkers onder voorwaarden bij Doc-Direct onder te brengen. Begrijpelijk dat dit soort plannen bij de DIV-collega’s veel onrust oproept over hun toekomst.

Sociaal plan
Helaas zijn veel vragen op dat vlak pas te beantwoorden als de werkgever en de bonden het eens zijn geworden over een sociaal plan. Dat vergt de nodige tijd, want die overeenstemming moet bereikt worden op landelijk niveau, in het hoogste arbeidsvoorwaardenoverleg binnen de politiesector – het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP) tussen de minister van Veiligheid en Justitie, de korpsleiding en de bonden.

NPB-eenheidsbestuurder Rianne Wisselink in gesprek met een journalist

Informatiebijeenkomst op 24 mei
Recent heeft DIV laten weten dat aan een groot aantal uitvoerende functies binnen de dienst de status pre-herplaatsingskandidaat wordt gekoppeld. Terecht vragen veel collega’s zich af wat dat concreet betekent. Om daar zorgvuldig antwoord op te geven is meer ruimte nodig dan dit artikel biedt. Daarom houden de NPB en de ACP op dinsdag 24 mei van 15:00 tot 17:00 uur een nieuwe bijeenkomst voor DIV-medewerkers in ons gezamenlijke hoofdkantoor: Huis voor Veiligheid, Tolweg 5 in Baarn.  

Let op: de ontwikkelingen maken sowieso duidelijk dat uitvoerende DIV-collega’s er verstandig aan doen zelf zoveel mogelijk te sturen op hun gewenste toekomst. De status van pre-herplaatsingskandidaat maakt dat de werkgever in jouw geval (extra) bereid is te investeren in nieuwe plaatsingsmogelijkheden. Denk dus na over je loopbaanwensen en over cursussen en opleidingen die jouw kansen op een gewenste baan vergroten.

Graag tot ziens in Baarn!