31 december 2019

Reorganisatie beslaghuizen leidt tot minder operationele sterkte

Op 18 november is de overheveling van de beslaghuizen van het Politiedienstencentrum (PDC) naar de tien regionale politie-eenheden gestart. Over de rechtspositionele gevolgen voor het zittend personeel zijn goede afspraken gemaakt. Wel vinden de bonden het onbegrijpelijk dat de eenheden de benodigde 88 extra medewerkers zelf moeten bekostigen – wat leidt tot het afschaven van capaciteit bij de operationele teams.

De beslaghuizen maakten tot nu toe onderdeel uit van de tien RFS-teams (Regionale Facilitaire Services) binnen de dienst Facilitair Management (FM) van het Politiedienstencentrum (PDC). Ze gaan nu verhuizen naar de tien regionale eenheden, om precies te zijn naar de afdelingen Regionale Coördinatietaken binnen de Dienst Regionale Operationele Samenwerking (DROS). Daarbij doemde wel een flinke uitdaging op: het huidige aantal formatieplekken binnen het PDC bleek veel te weinig om al het werk in de beslaghuizen gedaan te krijgen. Vandaar dat binnen dit onderdeel van het korps al jaren veel medewerkers werkzaam zijn op basis van een tijdelijke aanstelling.

Arbeidsvoorwaarden
Zoals gezegd zijn voor het huidige personeel goede afspraken gemaakt. Alle collega’s met een vast dienstverband krijgen een plek in de nieuw ingerichte beslaghuizen in de eenheden en dat geldt ook voor alle collega’s die dit werk op 18 november 2019 (de startdatum van de reorganisatie) langer dan twee jaar op basis van een tijdelijke aanstelling deden. Ook gaat een behoorlijk aantal collega’s er in schaal op vooruit, doordat in de nieuwe inrichting gekozen is voor andere functies. Er wordt gewerkt met functies uit de LFNP-reeks Intake & Service, in plaats van functies uit de HSM-functiereeks.

Kaasschaafmethode
Ondanks deze positieve resultaten zitten de bonden in hun maag met de beslissing van de werkgever dat de eenheden zelf moeten opdraaien voor de kosten van de 88 extra benodigde formatieplekken. De meeste eenheden hebben daarbij de ‘kaasschaafmethode’ gehanteerd: zij hebben formatieplekken uit onderbezette teams in het primaire proces geschrapt, waaronder de Gebiedsgebonden Politiezorg (GGP).

Uitputting
Uiteraard leidt dit alleen maar tot een verdere verhoging van de werkdruk binnen deze teams – die al torenhoog is. De politiebonden eisten in november acute maatregelen van het bevoegd gezag om uitputting van de organisatie te voorkomen. Hier gebeurt nu echter het tegenovergestelde. De bonden hebben dit besluit niet kunnen tegenhouden, aangezien zij ‘niet gaan’ over de manier waarop een werkgever zijn organisatie inricht. De bedrijfsvoering is volgens de wet een zaak van overleg tussen de werkgever en de medezeggenschap.

De NPB en de andere politiebonden vinden het echter onbegrijpelijk dat de werkgever bereid is voor het inrichten van de beslaghuizen formatieplekken in operationele teams te schrappen, terwijl de krapte daar al zo groot is. Wij hebben hem dan ook met klem opgeroepen een andere oplossing te zoeken.