19 december 2019

Reactie burgemeesters en OM op brandbrief werkdruk

De politiebonden zijn blij met de uitnodiging van de regioburgemeesters om zich samen te buigen over de aanpak van capaciteitsproblemen bij de politie. De brief van Ahmed Aboutaleb – de voorzitter van het burgemeestersberaad – is een reactie op de oproep van de bonden van vorige maand. Ook de landelijke top van het Openbaar Ministerie heeft daarop gereageerd met een uitnodiging voor nader overleg.

Op donderdag 21 november deden de gezamenlijke politiebonden tijdens een persconferentie in Den Haag een noodoproep aan de minister van Justitie & Veiligheid, de politietop, de burgemeesters en het Openbaar Ministerie. De werkdruk bij de politie moest zo snel mogelijk worden verminderd door het overdragen of stopzetten van politietaken. Zou dat niet gebeuren, dan dreigde volledige uitputting van politiemensen en hun organisatie.

Pijnlijke keuzes
Burgemeester Aboutaleb benadrukt in een brief aan de bonden dat burgemeester, officieren van justitie en politiechefs momenteel al pijnlijke keuzes maken over de inzet van politie. ‘Het is aan deze lokale driehoek om te besluiten over wat er wel of niet (meer) gedaan wordt en welke maatregelen eventueel nodig zijn,’ zegt de voorzitter van regioburgemeesters. Hij wil graag in gesprek met de bonden over mogelijke landelijke maatregelen. De politiebonden willen graag weten op welke termijn welke concrete maatregelen er lokaal worden doorgevoerd en hoe die zich verhouden tot de maatregelen die de bonden namens politiemensen hebben voorgesteld.

Erkende zorgen
Ook het college van procureurs-generaal, de landelijke top van het Openbaar Ministerie, toont zich bezorgd over de gevolgen van de onderbezetting binnen de politieorganisatie. ‘De bezettingsproblematiek in verband met de leeftijdsopbouw van het korps was voorspeld en heeft helaas zijn diepste punt nog niet bereikt,’ stelt het college in zijn brief aan de bonden. ‘Helder is dat in veel eenheden een tekort aan menskracht wordt ervaren in relatie tot het vele werk dat gedaan moet worden.’

Het college zegt ook van hoofdofficieren van justitie te horen dat het in de regio’s piept en kraakt en acht het van belang om samen met betrokken partijen te bekijken welke maatregelen kunnen worden getroffen. Begin volgend jaar praten de politiebonden daarover door met het college.

Meer over:
Onderbezetting