12 november 2018

PZP dempt premiestijging 2019

Door de inzet van 97 miljoen uit de reserves van CZ Groep blijft de stijging van de premie voor de PZP-basisverzekering (PZP Zorg-op-Maatpolis) vanaf 1 januari 2019 beperkt tot € 7,70 per maand - een verhoging van 7,4 procent. De nieuwe premie wordt € 112,32. Foto: CZ-bestuursvoorzitter Wim van der Meeren.

Het is niet de eerste keer dat CZ Groep ervoor kiest zijn reserves aan te spreken om het aanbieden van een premie die onder de kostprijs ligt mogelijk te maken. De verhoging vanaf 1 januari 2019 zou een stuk hoger zijn uitgevallen als de premie was vastgesteld op basis van de werkelijk gemaakte zorgkosten. Maar de ruimte om kapitaalbuffers in te zetten neemt af. Het moment dat CZ groep een kostendekkende premie moet aanbieden komt dichterbij.

Verontruste bestuursvoorzitter
De premie stijgt dit jaar minder hard dan het Ministerie van Volksgezondheid in september voorspelde. Dat komt doordat de zorgkosten minder snel zijn toegenomen dan verwacht. Toch is de bestuursvoorzitter van CZ groep, Wim van der Meeren [FOTO], verontrust over de verwachte ontwikkeling van de zorgkosten. ‘De Rijksbegroting voorspelt voor de komende jaren een forse stijging. De daarmee onvermijdelijk gepaard gaande premieverhogingen zullen nog maar zeer beperkt te compenseren zijn uit reserves.’

Uitgaven blijven stijgen
Het is de rol van de zorgverzekeraar om goede afspraken te maken met zorgverleners om de stijging van de zorgkosten te beperken. ‘Het lijkt mooi als er telkens meer uitgaven voor zorg begroot worden, maar het is geen geld dat ergens op een plank ligt. De zorgkosten moeten via de premies door alle verzekerden betaald worden.’

Aanvullende verzekeringen
Ook voor de aanvullende verzekeringen van de PZP moet vanaf volgend jaar meer premie worden betaald. De Commissie PZP, bestaande uit vertegenwoordigers van de werkgever en van de werknemers, had geen andere keuze: ‘Zoals ook in diverse media al gemeld blijven de kosten van de zorg stijgen. Steeds meer mensen doen een beroep op goede zorg. We hebben dan ook moeten besluiten de premie van de aanvullende verzekeringen te verhogen. Niet leuk, wel hard nodig om de kwaliteit en continuïteit van de PZP op termijn te blijven waarborgen.’