Paul Roeland NPB-beleidsmedewerker

PTSS-erkenning: kan niet of wil niet?

Hoe lang duurt het voordat een politiemedewerker te horen krijgt of de werkgever zijn PTSS wel of niet erkent als een beroepsziekte? Het Meldpunt PTSS heeft daar in maart van dit jaar onderzoek naar gedaan en stelt vast dat zo’n besluit gemiddeld vier à vijf maanden op zich laat wachten. Dat is nogal een verschil met wat de Algemene wet bestuursrecht een redelijke termijn noemt: binnen acht weken na het ontvangen van de aanvraag.

In 2012 hebben de werkgever en de bonden afgesproken dat het dossier van elke politiemedewerker bij wie door een arts PTSS is vastgesteld wordt voorgelegd aan een commissie van deskundigen. Die onderzoekt dan of de PTSS samenhangt met het politiewerk van de getroffen collega. Concludeert de commissie dat dat verband er is, dan zal zij de werkgever adviseren om de aandoening te erkennen als een beroepsziekte. Dit betekent voor de collega dat hij aanspraak krijgt op allerlei ondersteunende voorzieningen.

Doorlooptijd
De gemiddelde doorlooptijd van een PTSS-aanvraag kent volgens het Meldpunt PTSS twee fasen. Het duurt in de regel drie maanden voordat de adviescommissie een advies uitbrengt. Daarna heeft de korpsleiding nog twee maanden nodig om te beslissen of ze het advies wel of niet volgt.

Noodbepaling
Natuurlijk weet het korps heel goed dat deze gang van zaken op gespannen voet staat met de acht weken-termijn in de Awb. Maar de werkgever lijkt daarvan niet wakker te liggen en meldt doodleuk dat ‘deze termijn dus duidelijk niet haalbaar is’. Vervolgens vergrijpt hij zich aan de noodbepaling in de Awb die stelt dat het overschrijden van de acht weken acceptabel is als de aanvrager daarvan tijdig op de hoogte wordt gebracht en dan ook te horen krijgt wanneer het besluit wel (ongeveer) verwacht kan worden. ‘Daarvoor zal het Meldpunt PTSS verder worden toegerust.’

Vergaderfrequentie
Het korps geeft op deze manier een eigen draai aan de wet, die ertoe leidt dat de standaard-reactietermijn voor iedereen vijf maanden wordt (in plaats van acht weken). De NPB kan zich dan ook niet vinden in deze snode verklaring en heeft de werkgever gevraagd eens uit te leggen waarom hij zich zo klakkeloos neerlegt bij de drie maanden die de commissie nodig heeft om een verzoek te bestuderen. Ligt dat aan de vergaderfrequentie van de adviescommissie? Zo ja, is het niet mogelijk die te verhogen?

Opvallend lang
Ook zijn we benieuwd waarom de werkgever na het ontvangen van een advies nog eens één of twee maanden nodig heeft om tot een besluit te komen. Zeker als het korps het advies overneemt moet een doorlooptijd van twee weken haalbaar zijn.

Uiteraard zijn we wel blij met het besluit van de werkgever om het Meldpunt PTSS officieel op te nemen in de organisatiestructuur (inrichting) van het korps en de bezetting uit te breiden. Daarmee wordt deze voorziening een vaste waarde binnen het korps en dat is hard nodig. De NPB hoopt dan ook dat dit voornemen zo spoedig mogelijk ten uitvoer wordt gebracht. Ook hopen we dat de korpsleiding er nog eens goed over nadenkt hoe belangrijk het voor mensen met gezondheidsproblemen kan zijn om snel duidelijkheid te krijgen over de erkenning en de steun van hun werkgever, zeker voor medewerkers die met psychische aandoeningen worstelen.

Meer over:
PTSS