30 december 2021

Protestactie politie tegen werkdruk gaat door

Burgemeester Halsema heeft een verbod afgekondigd van de demonstratie tegen het coronabeleid van de regering die zondag in Amsterdam zou plaatsvinden. Aangezien dit verbod vermoedelijk tot ongeregeldheden zal leiden, is de politie-inzet niet afgeschaald. De politiebonden laten hun voor die dag aangekondigde protestactie tegen de veel te hoge werk- en roosterdruk bij de politie dan ook doorgaan.

De werkonderbreking bij de politie zal wel in afgeslankte vorm worden uitgevoerd. De opgeroepen collega’s zullen zich bij aanvang van de dienst verzamelen voor een vakbondsbijeenkomst van maximaal een uur.

Daar zullen wij de politiemensen voorleggen om bij een volgende actie de paraatheid van de inzetbare ME en overige politiemensen aan te passen. Zij zullen dan opgeroepen worden om gedurende de politieactie op een centrale locatie te blijven en pas op gaan treden bij ernstige bedreigingen voor de openbare orde.

Organisatie zoekt confrontatie
Burgemeester Halsema heeft besloten de demonstratie tegen het coronabeleid te verbieden, omdat de organisatie hardnekkig bleef weigeren goede afspraken te maken voor een veilig en ordelijk verloop. Sterker nog: de demonstranten zouden erop uit zijn ‘de confrontatie op te zoeken en de regels te gaan overtreden’, aldus de gemeente.

Politie blijft paraat
Naar verwachting komen er ondanks het verbod vele duizenden demonstranten naar de hoofdstad aanstaande zondag. De politie heeft ‘sterke aanwijzingen dat personen en groepen die uit zijn op ongeregeldheden en bereid zijn om geweld te gebruiken, zich onder de demonstranten willen mengen’, meldt de gemeente. De politie, en dus ook de ME, staat uiteraard paraat voor het geval deze samenscholing tot ongeregeldheden - of erger - leidt.

Capaciteitsproblemen
De werkonderbreking bij de politie maakt onderdeel uit van de estafette-actie WAKE-UP CALL 2022 van de politiebonden. Het doel is de politiek en de burgers duidelijk te maken hoe urgent de capaciteitsproblemen bij de politie zijn. De huidige onderbezetting zou er op (korte) termijn wel eens toe kunnen leiden dat er voor taken als de ordebewaking tijdens demonstraties onvoldoende politiemensen inzetbaar zijn. Niet doordat de bonden een werkonderbreking houden, maar simpelweg door een tekort aan inzetbaar personeel.

Op dinsdag 28 december vond de eerste protestactie tegen de onderbezetting plaats bij de Vreemdelingenpolitie in Ter Apel. Een andere politietaak die door de capaciteitsproblemen een landelijke uitputtingsslag is geworden en dagelijks een enorme wissel trekt op de loyaliteit en het uithoudingsvermogen van veel collega’s door het hele land.

Cao-perspectief
Het actietraject WAKE-UP CALL 2022 is bedoeld als aanjager van de komende onderhandelingen over een nieuwe politie-cao. Sinds november 2021 voeren de werkgever en de bonden daarover al verkennende gesprekken, maar echt onderhandeld kan er pas worden als de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid benoemd en ingewerkt is. De bonden willen door het actietraject de druk op de politieke ketel houden en verder uitstel van de onderhandelingen in 2022 tot een minimum beperken.

Meer weten over het actietraject WAKE-UP CALL 2022? Neem contact op met het Landelijk Actiecentrum (LAC) van de politiebonden NPB, ACP, ANPV en Equipe via info@politieacties.nl!

Meer over:
cao2022