23 mei 2017

OVW-proefproces praktijkdocenten

Na jaren touwtrekken krijgen praktijkdocenten binnen de politie alsnog een eigen functie in het functiedomein Uitvoering, met aanspraak op alle bijbehorende toelagen. Maar voor de tot nu toe misgelopen OVW-periodieken biedt de werkgever slechts een gedeeltelijke vergoeding. Meerdere collega’s vinden dat oneerlijk. De NPB en de ACP hebben een proefproces aangespannen om van de rechter een onafhankelijk juridisch oordeel te krijgen over de rechten van de huidige executieve docenten.

De werkgever heeft voor praktijkdocenten twee nieuwe functies in het functiedomein Uitvoering in het leven geroepen, te weten Operationeel Begeleider A en B. Daarmee heeft hij gehoor gegeven aan de onvrede onder deze collega’s over de functies die zij in eerste instantie toegekend hadden gekregen uit het nieuwe Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP). Die kwamen namelijk uit het functiedomein Ondersteuning en dat deed volgens de praktijkdocenten geen recht aan de inhoud van hun werk.

De werkgever leek niet te willen erkennen dat zij tijdens hun werk in het publieke domein ook gewoon in actie moeten komen als de situatie daarom vraagt. Dat geldt voor docenten die trainingen geven tijdens bijvoorbeeld horecadiensten, maar ook voor rijdocenten die zich aanmelden bij de centrale en risico’s lopen door alvast op een melding af te gaan.

Rijdocenten
De rijdocenten zijn al lange tijd in conflict met de werkgever over de inhoud van hun werk. In november 2016 kwamen ze in actie en bleven uit protest alleen nog maar binnen lesgeven. Daardoor werd de werkgever met zijn neus op de feiten gedrukt: het werk van praktijkdocenten vindt plaats in de praktijk oftewel in dezelfde arbeidsomstandigheden als die van politiemedewerkers in het functiedomein Uitvoering. De actie werd opgeschort nadat de werkgever had toegezegd de kwestie voor 1 mei 2017 op te lossen.

Operationeel of niet?
De nieuwe functies zijn volgens de werkgever aan het LFNP toegevoegd omdat in het oorspronkelijke functiegebouw uit 2013 ‘onvoldoende rekening was gehouden met het geven van politieonderwijs in de operationele uitvoeringspraktijk’. Welke docenten voor de nieuwe functies in aanmerking komen wordt uiteindelijk beoordeeld door de leidinggevenden. De bonden zijn nu met de werkgever in overleg over een zorgvuldige plaatsingsprocedure.

Proefproces
Collega’s die bij de invoering van het LFNP meteen werden overgeheveld naar een OVW-gerechtigde functie kregen de OVW-periodieken met terugwerkende kracht tot 2012 uitbetaald. Bij de executieve docenten heeft het lang geduurd voordat ze een OVW-gerechtigde functie toegekend kregen. Nu dat zover is, vindt de NPB dat er ook financiële duidelijkheid moet komen over de afgelopen jaren. Een proefproces is daarvoor een zeer geschikt middel. De NPB en de ACP dragen daarvoor allebei een collega aan. Het bezwaar van deze collega’s wordt juridisch getoetst en schept een precedent voor de hele groep collega’s die nu al aanspraak kunnen maken op de gedeeltelijke vergoeding.

Heeft het korps besloten dat jij als praktijkdocent überhaupt niet in aanmerking komt voor een OVW- vergoeding – zelfs niet voor een gedeeltelijke? Dan kun je tegen dat besluit individueel bezwaar indienen. Uiteraard kunnen NPB-leden daarbij desgewenst de hulp inroepen van de bond, bijvoorbeeld door even te bellen met 085 -89 00 430.