3 juli 2019

Privégebruik MEOS kan je je baan kosten

De NPB roept zijn leden op buiten diensttijd geen politieinformatiesystemen te raadplegen via de MEOS-app. Iedereen zou inmiddels moeten weten dat het korps de meeste zoekacties in privétijd beschouwt als plichtsverzuim, met mogelijk vergaande disciplinaire en strafrechtelijke consequenties.

Het raadplegen van informatie in politiesystemen is een stuk gemakkelijker geworden door de app waarmee mobiele diensttelefoons zijn uitgerust in het kader van het MEOS-project (Mobiel Effectiever Op Straat). Helaas maakt dat voor sommigen de verleiding ook groter om in privétijd in de politiesystemen te kijken.

Wel of niet goed bedoeld
Dat kan zonder kwade bedoelingen of eigenbelang zijn, bijvoorbeeld uit nieuwsgierigheid naar waar dienstdoende collega’s mee bezig zijn. Het kan te goeder trouw ook gebeuren vanuit de overtuiging dat politieagenten 24 uur per dag waakzaam moeten zijn. Een voorbeeld daarvan is het buiten diensttijd nakijken van een kenteken nadat een buurtwacht via een appje een verdacht voertuig heeft gemeld. Maar de zoekactie kan ook voortkomen uit eigenbelang. Iemand kan gegevens willen doorverkopen bijvoorbeeld of ‘uit voorzorg’ het nieuwe vriendje van zijn dochter willen screenen op politie-antecedenten.

Handreiking/richtlijn
Begin dit jaar publiceerde het korps voor intern gebruik een twee pagina’s tellende ‘Handreiking voor het raadplegen van politiesystemen’. Politiemedewerkers wordt in deze richtlijn duidelijk gemaakt dat hun gebruik van databanken maar in twee gevallen ‘legitiem’ is. Ten eerste als ze in diensttijd bepaalde informatie nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Ten tweede als ze in privétijd bepaalde informatie nodig hebben voor een werkgerelateerd optreden in noodsituaties.

Geheimhoudingsplicht
In alle andere gevallen is er sprake van schending van de geheimhoudingsplicht – dus ook als iemand alleen uit persoonlijke interesse gegevens opzoekt, zonder de uitdrukkelijke bedoeling om informatie aan iemand anders door te geven. Het praktische gevolg is dat een agent anno 2019 een groot risico loopt op strafrechtelijke vervolging als hij politie systemen raadpleegt zonder duidelijk dienstbelang.

Kortom: nieuwsgierigheid is strafbaar. Het zoeken in politiesystemen mag alleen functioneel – in dienst van het politiewerk. Inmiddels zijn er al twee collega’s strafrechtelijk veroordeeld wegens ‘raadplegen buiten functie’.

De NPB adviseert zijn leden dan ook met klem buiten diensttijd geen politiegegevens te raadplegen via de MEOS-app. Besef dat het risico op strafrechtelijke vervolging groot is. Met andere woorden: afblijven van die MEOS-app als je niet aan het werk bent.