13 november 2017

Premies PZP bekend

De premie van de PZP Zorg-op-maatpolis gaat op 1 januari 2018 met € 3,06 per maand omhoog (3 procent) en komt uit op € 104,62 per maand (€ 1.255,44 per jaar). Dat is 6 euro onder de kostprijs. Om dit verschil te dekken gebruikt CZ groep € 221 miljoen van haar overreserve - dat is haar vermogen minus de door de overheid verplicht gestelde financiële buffers.

CZ biedt al een aantal jaren een verliesgevende premie aan. De werkelijke zorgkosten zijn hoger. Door geleidelijke inzet van overreserves kan CZ groep de premiestijging nog een aantal jaren dempen. Als de overreserves op zijn, zal de premie flink stijgen. De stijging van de zorgkosten is dan ook zorgelijk, aldus Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van CZ groep (foto).

Aanvullende verzekeringen PZP
De kosten van de zorg blijven stijgen, steeds meer mensen doen een beroep op goede zorg. De Commissie PZP (bestaande uit vertegenwoordigers van de werkgever en van de bonden NPB, ACP en VMHP) heeft daarom moeten besluiten tot een verhoging van de premie van de aanvullende pakketten Basis PZP (van € 6,95 naar € 7,60) en Tandarts PZP (van € 19,30 naar € 19,95). Dit is noodzakelijk om de kwaliteit en continuïteit van de PZP op de lange termijn te waarborgen.

Het goede nieuws is dat de premies voor de aanvullende pakketten Plus PZP (€ 15,50) en Jongeren PZP (tot 30 jaar € 16,10) ongewijzigd blijven.

Kijk voor meer informatie over de premies en wijzigingen op www.pzp.nl.