28 juni 2024

Politiesalarissen vanaf juli gemiddeld 7,5% hoger

In juli 2024 worden de politiesalarissen op twee manieren blijvend verhoogd. Eerst wordt aan de salarisbedragen € 100 toegevoegd en daarna volgt een algehele stijging van vijf procent. Het gevolg van nieuwe beloningsafspraken in de politie-cao 2024/2025, door de werkgever en de bonden afgesloten op 17 november vorig jaar.

De loonsverhoging vanaf 1 juli 2024 komt neer op gemiddeld 7,5 procent. Door gedeeltelijk te werken met een concreet bedrag valt de verbetering voor de lager betaalde functies (procentueel) gunstiger uit dan voor de hoger betaalde functies. Voor de totale salarisstijging over dit jaar moet je ook de structurele verhoging met 2 procent vanaf 1 januari 2024 meetellen - een van de beloningsafspraken  uit de vorige politie-cao (2022-2024).

De nu lopende politie-cao stelt ook nog een loonsverhoging met twee procent in het vooruitzicht vanaf 1 januari volgend jaar. Daarmee komt de totale salarisverbetering in de periode 1 januari 2024 - 1 januari 2025 op gemiddeld 11,5 procent.

Afsprakenpakket
Een belangrijke verbetering van de arbeidsvoorwaarden bij de politie, die mede het gevolg is van de samenbundeling van de krachten van de politiemedewerkers in een deskundige en daadkrachtige vakbond als de NPB. In de politie-cao 2024/2025 staan overigens nog meer interessante afspraken. KLIK HIER voor de officiële tekst van het hele afsprakenpakket.

Maak een collega NPB-lid!
Ken jij een collega die nog niet is aangesloten bij onze bond? Maak hem vandaag nog lid en kom daardoor zelf in aanmerking voor een leuke wervingsbonus! KLIK HIER voor toegang tot een digitaal aanmeldformulier.

Meer over:
cao 2024-2025