2 maart 2021

Politieplannen 2021-2025 politieke partijen

Deze week vindt in ons land de verkiezing van een nieuwe Tweede Kamer plaats. Zoals altijd onthoudt de NPB zich van een stemadvies. Wel hebben we ook dit keer een leesbare samenvatting gemaakt van de politieplannen die we aantroffen in de verkiezingsprogramma's van de acht grootste partijen in de huidige Tweede Kamer.

De NPB roept zijn leden gebruik te maken van hun stemrecht en actief bij te dragen aan de keuze van de volksvertegenwoordigers in het parlement.

Daarbij telt elk stem, zeker als je bedenkt dat op basis van de zetelverdeling in de Kamer een team van ministers wordt samengesteld voor het dagelijks bestuur van het land. Dat kabinet moet bij voorkeur gesteund worden door een meerderheid in de Kamer, dat wil zeggen: twee of meer partijen die samen minstens 76 zetels hebben – en daardoor hun plannen (vastgelegd in een regeerakkoord) min of meer voortvarend kunnen uitvoeren.

-------------------------------------------------