Bijgewerkt: 5 januari 2021

Politiepensioen 2021 [UPDATE]

ABP hoeft de (politie)pensioenen in 2021 niet te verlagen. De dekkingsgraad van het pensioenfonds was op 31 december 2020 ruim 92 procent. Het korten op de pensioenen is daarmee voor dit jaar van de baan, aangezien minister Koolmees van Sociale Zaken al had besloten de wettelijk voorgeschreven ondergrens voor kortingen ook in 2021 te versoepelen – om precies te zijn van een dekkingsgraad van 104 naar een dekkingsgraad van 90 procent.

Op 16 december meldde minister Koolmees de Tweede Kamer dat hij besloten had ook voor 2021 gebruik te maken van zijn bevoegdheid om pensioenfondsen tijdelijk minder strenge vermogenseisen op te leggen. Hij hoopte daardoor te voorkomen dat deze fondsen in de aanloop naar een nieuw pensioenstelsel (officiële startdatum 2026) nog ingrijpende pensioenverlagingen moeten doorvoeren op basis van de spelregels van het oude stelsel. Dat zou nog eens extra wrang zijn als de oorzaak gelegen is in economische tegenspoed als gevolg van de corona-pandemie.

Minder strenge buffereisen
Na overleg met de werkgevers en de vakbonden had de minister de knoop doorgehakt en de vrijstellingsregeling voor 2020 doorgetrokken naar 2021. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kas heeft en het geld dat een fonds in kas zou moeten hebben om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen uitbetalen. Volgens de wet moet de dekkingsgraad van een pensioenfonds minstens 104,2 procent zijn om kortingen te voorkomen. Koolmees heeft die minimumeis opnieuw versoepeld tot 90 procent.

Meer tijd voor bufferherstel 
Zou de dekkingsgraad op 31 december 2020 lager dan 90 procent uitvallen, dan zou er wel gekort moeten worden maar minder ingrijpend. Koolmees heeft namelijk ook nog een tweede versoepeling doorgetrokken: de tijd die pensioenfondsen krijgen om bij een te lage dekkingsgraad hun kapitaalbuffer weer op het juiste niveau te krijgen is opnieuw verlengd van tien tot twaalf jaar. Dat geeft de fondsen enige ruimte voor minder hoge kortingen per jaar.

Ruim 92 procent
Op 31 december was de dekkingsgraad ruim 92 procent. Dit is een voorlopig percentage, maar het is onwaarschijnlijk dat de nadere berekeningen alsnog een percentage onder de 90 procent zullen opleveren, meldt ABP. Het korten op de pensioenen is daarmee voor dit jaar dus van de baan. Op 18 februari 2021 zal ABP beschikken over een voldoende nauwkeurig vastgestelde dekkingsgraad om een definitief besluit op te baseren, na overleg met de ABP-deelnemers in het Verantwoordingsorgaan. Ontvangers van een pensioenuitkering ontvangen hierover in maart individuele berichtgeving.

Kijk op deze pagina voor alle actuele informatie en bekijk de videoboodschap.

Indexatie
De voorgaande alinea’s zullen het al duidelijk hebben gemaakt: gepensioneerde collega’s hoeven ook in 2021 helaas niet te rekenen op een uitkering die is meegegroeid met de prijsontwikkeling (inflatiecorrectie). Zelfs op basis van de versoepelde wettelijke voorschriften (indexatie pas mogelijk met een dekkingsgraad van 105 procent of meer) is de financiële buffer van ABP daartoe sowieso niet toereikend.

Pensioenpremie
Ook niet verbazingwekkend gezien het voorgaande: de pensioenpremie die politiemedewerkers betalen aan ABP wordt volgend jaar met één procent verhoogd naar 25,9 procent. Daarvan betaalt de werkgever 70 procent en de werknemer 30 procent. De concrete verhoging verschilt per werknemer en is afhankelijk van je situatie en inkomen. Bij een bruto maandsalaris van € 3.500 is de premiestijging gemiddeld € 9 netto per maand.

Meer over:
Pensioen
FNV