27 april 2020

Politieonderwijs in coronajaar 2020

In overleg met de eenheden heeft de Politieacademie een plan van aanpak gepresenteerd voor het wegwerken van de opleidingsachterstanden die door de coronacrisis (zijn) ontstaan en het zoveel mogelijk op koers houden van het onderwijs in de rest van 2020. Na de bekendmaking van deze maatregelen zijn bij de NPB al de nodige vragen en opmerkingen binnengekomen via het digitale studentenloket van de bond.

De NPB is bezig deze reacties te inventariseren en zal de antwoorden op de meest gestelde vragen zo spoedig mogelijk formuleren en publiceren, in overleg met de studentenraad en het sectorhoofd Politieacademie.

Stuur ook jouw vraag of opmerking naar ons speciale STUDENTENLOKET!

-------------------------------

Hieronder de genomen besluiten op hoofdlijnen.

Tertielwissel en zomerverlof
De tertielwissel verschuift van week 21 (18-24 mei) naar week 33 (10-16 augustus). In principe blijft het zomerverlof gehandhaafd in de periode van week 29 tot en met week 32 (13 juli tot 9 augustus). Dat wil zeggen: achterstanden kunnen worden ingehaald tot het begin van deze periode (week 29), maar in overleg tussen docent en klas kan dit ook nog tijdens het zomerverlof.

Nieuwe instroom
Ook de geplande nieuwe instroom in week 21 verschuift naar week 33. Deze nieuwe instroom is reeds aangesteld. Daarom krijgen ze voor de periode tussen week 21 en week 33 een zelfstudiepakket, zodat ze in die tijd toch alvast aan de slag kunnen.

Twee kortere tertielen
De volgende tertielwissel vindt plaats in week 45 (2-8 november). In week 5 in 2021 (1-7 februari) starten de eerste pilotklassen met de geïntensiveerde vorm van de basispolitieopleiding waarover de werkgever en de bonden twee weken geleden een conceptakkoord hebben bereikt.

Tot die lichting ontstaan er dus twee opleidingsperioden van twaalf in plaats van zestien weken. Het onderwijs op school en in de praktijk zal daarop vanaf week 33 aangepast moeten worden; mogelijk vervallen er onderdelen of wordt een en ander versneld. Dit wordt de komende tijd nader uitgewerkt.

Tertiel 8 lespakket op afstand
Vanaf week 33 komen er in ieder geval geen tertielen 8 meer naar school. Voor deze klassen wordt een lespakket op afstand voorbereid. Dit vraagt veel zelfstandig werken en extra begeleiding in de eenheid. Studenten dienen ook minimaal twee dagen per week gefaciliteerd te worden om aan schoolopdrachten te werken. Op deze manier kunnen de studenten die dit betreft wel gewoon hun diploma Allround Politiemedewerker behalen.

Overige opleidingen
De opleiding tot assistent politiemedewerker neemt de hierboven beschreven ritmiek over en verschuift ook naar week 33 en week 45. De nieuwe instroom zal dan ook in week 33 en week 45 plaatsvinden. Ook deze opleiding gaat van zestien naar twaalf weken, dit wordt nader uitgewerkt.

De doorstroomopleiding van niveau 2 naar niveau 3 die gepland stond in week 21 schuift ook door naar week 33. De opleiding gaat WEL door, net als de geplande voortrajecten voor de HTVP-groepen in week 31 en week 47. Ook de overige opleidingen zoals de PSI, Vrijwilliger Politie en trajecten voor de DKDB/DSI gaan gewoon door.

------------------------------------------

KLIK HIER voor de aanpassingen van de termijnen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) die als noodmaatregelen vanwege de coronacrisis zijn afgekondigd.

KLIK HIER voor de aanpassingen van de Aanpak examinering Politieacademie zoals die in verband met de coronacrisis zijn afgekondigd.

Meer over:
Student