28 juni 2018

Politiemensen: voorstellen werkgever dolk in de rug!

De korpsleiding staat niet voor haar mensen. Voorstellen van de werkgever over flexibilisering zijn vooral een poging om felbevochten arbeidsvoorwaarden te schrappen. Dat lieten duizenden collega’s ons, in zeven druk bezochte CAO-sessies en een massaal ingevulde enquête, weten. Er was vooral woede en verbijstering over de positie van de politietop.

Juist in het politievak moeten collega’s van elkaar op aan kunnen. De houding van de korpsleiding heeft dan ook voor een diepe vertrouwensbreuk met de werknemers gezorgd.
Een groeiend aantal taken, enorme werkdruk en ongekend ziekteverzuim zetten de politieorganisatie al jaren onder hoogspanning. Desondanks zijn collega’s zich altijd blijven inzetten, ze bleven loyaal en liepen zich het vuur uit hun sloffen. Dat mag beloond worden in een nieuwe CAO, zou je denken. Maar flexibiliseren zoals de korpsleiding dat voorstelt – geen 4X9 diensten meer, onbetaalde pauzes, schrappen van nachtdienstontheffing – neigt eerder naar straffen. Kreten als “Regelt de korpschef ook de kinderopvang?” en “Reiskosten vereenvoudigen? Naar veel kantoren kan je niet eens met OV!” waren niet van de lucht.

Uitstroom was te voorzien
Daarbovenop komt nog eens dat de politie aan de vooravond staat van een grote uitstroom door pensionering. De babyboomgeneratie zwaait af, lege plekken blijven achter. Onvoorstelbaar dat er nagenoeg niets is gedaan om die uitstroom op te vangen. Terwijl iedereen die van mijlenver aan zag komen! Nogal wat collega’s zien het als wanbeleid en willen dat de politietop hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. Door alle adviezen hierover in de wind te slaan, zadelt de politietop immers politiemensen en burgers met de gevolgen op.

Genegeerd door de Tweede Kamer
Grote onvrede is er ook over de ‘reactie’ op het burgerinitiatief. Van links tot rechts wordt het belang van een regeling voor zware beroepen erkend. Maar het lukt in Den Haag maar niet om tot een lijst van zware beroepen te komen die daarvoor in aanmerking komt. Als de bonden vervolgens met alternatieve wetsaanpassingen komen – zodat het mogelijk wordt om per sector afspraken te maken- dan hoor je dat als politiek meteen te omarmen. Het gaat over de doorstroom, gezondheid en oudedagsvoorziening van alle politiemensen. Die met tienduizenden tegelijk een burgerinitiatief hiervoor hebben getekend! Dat zo’n initiatief vervolgens niet op royale bespreking in de Tweede Kamer kan rekenen- is voor veel oudere, maar ook jonge collega’s onbestaanbaar. De politiek loopt zo weg voor haar verantwoordelijkheid!

Ultimatum
Collega’s zien het herstelplan van de bonden als de vinger op de zere plek. De politietop kan veel van de door haar gecreëerde problemen daarmee inperken of oplossen. De bonden willen dat minister en korpschef uiterlijk 1 juli komen met een inhoudelijke reactie op het herstelplan in combinatie met een reactie op het burgerinitiatief, mogelijke oplossingen voor het vervangingsvraagstuk en een goed salarisbod. De tijd hiervoor is bijna verstreken, maar de bonden hebben nog altijd niets vernomen. Consequenties zullen dan ook niet uitblijven. Politietop, ministerie en Nederland kunnen hun borst nat gaan maken

Wil jij nog van je laten horen? Vul dan uiterlijk vrijdag 29 juni onze enquete in over de inzet van de werkgever. Ruim 4100 collega’s gingen je voor!

Bekijk nu de video van Albert Springer (NPB) en Gerrit van de Kamp (ACP) over de afgelopen CAO-sessies.

Meer over:
CAO