8 november 2021

Politiemensen krijgen meer ruimte voor rouw

De verlofmogelijkheden voor politiemedewerkers in de weken na het overlijden van partners of familieleden worden vanaf 1 december uitgebreid. De nieuwe regeling volgt op een afspraak in de politie-cao 2021 - op de onderhandelingstafel gelegd door de bonden - en wordt al vanaf 1 december van kracht, vier maanden eerder dan de werkgever aanvankelijk van plan was.

Rouwverlof is (vooralsnog) niet in de wet vastgelegd. Wel worden er in meerdere sectoren cao-afspraken over gemaakt, zoals bij de politie. Collega’s krijgen nu doorgaans een paar dagen vrij om zaken rond de uitvaart te regelen. De politiebonden vonden dat niet genoeg en wilden een uitbreiding van het rouwverlof, zodat politiemensen die geconfronteerd worden met het overlijden van hun partner of een familielid meer ruimte krijgen om hun verdriet te verwerken. De werkgever ging daarmee akkoord en inmiddels is de nieuwe regeling uitgewerkt.

Verdriet verwerken
Bij het overlijden van een partner of een familielid in de eerste graad - zoals je partner, kinderen en (schoon)ouders - wordt het rouwverlof bij de politie vanaf 1 december 2021 verlengd naar tweemaal de arbeidsduur per week. Er is afgesproken dat dit verlof kan worden opgenomen in de vier weken na de dag van het overlijden van de partner of een familielid.

Bij het overlijden van familieleden in de tweede graad - zoals grootouders, kleinkinderen, broers of zussen - krijg je voortaan verlof van eenmaal de arbeidsduur per week. Ook is gekeken naar mogelijkheden in situaties waarbij collega’s geen aanspraak kunnen maken op rouwverlof, maar wel het verlies van bijvoorbeeld hun beste vriend te verwerken hebben.

Rouw op het werk
De afspraken over het omgaan met rouw(verlof) op het werk zijn uitgewerkt in een handreiking ('Rouw op de werkvloer') die wordt gedeeld met de leidinggevenden en werknemers. Aan de totstandkoming daarvan is onder andere meegewerkt door geestelijk verzorgers bij de politie. Je bepaalt in overleg met je leidinggevende hoe je het rouwverlof inzet.

Vanaf 1 december 2021
Verlenging van het verlof bij het overlijden van partners en familieleden zou volgens de werkgever in eerste instantie pas in het voorjaar van 2022 formeel zijn geregeld. De politiebonden vonden echter dat de nieuwe regeling eerder moest worden ingevoerd. Daarom is onlangs besloten om de afspraak vanaf volgende maand al te laten ingaan, vooruitlopend op het formaliseren van de regelgeving in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp).

Op het korpsnet - op de pagina ‘buitengewoon verlof’ - staat meer informatie over de uitbreiding van het rouwverlof.