26 maart 2021

Politiemensen krijgen geen voorrang bij vaccineren

De politiebonden en het korps hebben er de afgelopen maanden herhaaldelijk op aangedrongen, maar helaas: politiemensen krijgen geen aparte oproep of voorrang bij het vaccineren tegen COVID-19. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laten weten. Ook voor agenten blijft de volgorde gelden die is uitgestippeld in het corona-vaccinatieprogramma.

Sinds half januari hebben zowel de korpsleiding als de voorzitters van de politiebonden de kwestie meerdere keren aangekaart – zowel in persoonlijke contacten met ministers als tijdens optredens in de media. Politiemensen lopen een extra hoog coronarisico doordat ze tijdens hun werk – bijvoorbeeld tijdens het verlenen van noodhulp – op allerlei onvoorspelbare manieren en soms onbeschermd met anderen in aanraking kunnen komen. Om die reden is het wenselijk en verdedigbaar dat na de ouderen, kwetsbaren en zorgmedewerkers in de acute zorg ook agenten zo snel mogelijk gevaccineerd worden.

Uitnodiging GGD
Tot teleurstelling van de bonden en het korps is de regering niet van plan deze oproep te honoreren. Met uitzondering van het zorgpersoneel wordt in het corona-vaccinatieprogramma geen voorrang verleend aan specifieke beroepsgroepen, aldus het ministerie van VWS. Politiemedewerkers zullen dus gewoon moeten wachten tot ze op basis van dat tijdschema aan de beurt zijn en voor een vaccinatie worden uitgenodigd door de GGD.

Tijdelijk ander werk
De NPB roept alle collega’s op in de tussentijd de beschermingsadviezen van het RIVM zoveel mogelijk in acht te (blijven) nemen. Laten we elkaar die voorzichtigheid gunnen! Er zijn collega’s die al lange tijd moeite hebben en/of steeds meer moeite krijgen met de besmettingsrisico’s die hun politiewerk met zich meebrengt, bijvoorbeeld omdat zij en/of leden van hun gezin tot een risicogroep behoren. Deze collega’s adviseren we tijdelijk ander werk aan te vragen dat minder besmettingsrisico’s oplevert - en dus in hun geval minder stress en ongerustheid.

Vaccinatie eigen keuze
Voor alle duidelijkheid: de werkgever kan niemand verplichten zich te laten vaccineren. Het korps registreert niet of je je laat vaccineren en je hoeft dit ook niet te melden.

Extra testmogelijkheden
Vanaf vrijdag 26 maart zijn de testmogelijkheden bij de politie uitgebreid met een landelijke preventieve sneltest. Tot voor kort was testen alleen mogelijk bij klachten en om de quarantaine na vijf dagen te beëindigen. Nu kun je je ook zonder klachten preventief laten testen om grote uitbraken te voorkomen. Het gaat hierbij om een preventieve sneltest bij een Arbodienst met landelijke dekking. Dit kan tot 48 uur voorafgaand aan een dienst of activiteit. In een aantal eenheden biedt de GGD de politie al preventieve sneltesten aan. Die blijven gewoon beschikbaar.

Als eerste voor kwaliteitsgroepen
Om te voorkomen dat er een te grote aanloop bij de teststraten komt, zal de preventieve sneltest als eerste worden uitgevoerd bij de kwaliteitsgroepen. Daarbij gaat het om groepen als de Mobiele Eenheid, de Aanhoudingseenheid, de Ondersteuningsgroepen, en de Verkenningseenheid. De HON van de eenheids-SGBO begeleidt dit. Later wordt bekeken of ook andere groepen van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken.

Samen gezond blijven
Ook na een preventieve sneltest moet je je zoveel mogelijk houden aan de beschermingsadviezen van het RIVM. Er is namelijk altijd een kleine kans op een valse negatieve uitslag. Vanzelfsprekend kan niemand gedwongen worden om de preventieve test te ondergaan. Wel is het succes volledig afhankelijk van de deelname van zoveel mogelijk collega’ s die dezelfde activiteit of dienst uitvoeren.

Een reactie op dit artikel naar het NPB-bestuur mailen? Klik hier!

Meer over:
Corona