4 februari 2022

Politiek dwingt politiebonden tot hardere cao-acties

Het kabinet komt niet tegemoet aan de cao-eisen van de politievakbonden. De bonden zien zich daardoor gedwongen over te gaan tot hardere acties, om te beginnen aanstaande zondag 6 februari rondom de Mars van de menselijke verbinding in Rotterdam. Vier uur lang zal er dan rondom deze mars geen politie op straat zijn om de openbare orde en veiligheid te bewaken.

Vandaag hadden de voorzitters van de vier politiebonden, een delegatie van het kabinet en minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz een eerste formele gesprek over een nieuwe politie-cao. Dat leidde niet tot concrete toezeggingen op de belangrijkste cao-thema’s: inkomen, capaciteit, veiligheid en opleidingen.

Het actietraject van de bonden gaat hierdoor een volgende fase in. Er worden vanaf nu hardere acties voorbereid en uitgevoerd.

Actie Rotterdam
De in dienst geroepen collega’s worden bijeengeroepen voor een werkonderbreking en vakbondsbijeenkomst tijdens de Mars van de menselijke verbinding. Voor de begeleiding van deze mars zijn politiemensen uit het hele land ingezet om bijstand te verlenen aan Rotterdam. De actievoerende politiemedewerkers worden geïnformeerd over de werkdruk bij de politie, de rechtspositionele bescherming tegen overbelasting en uitputting (overtredingen van de Arbeidstijdenwet) en de gevolgen van extreem geweld tegen politiemensen, met name tijdens demonstraties.

Vervolgens zullen de vakbondsvoorzitters, gevolgd door vier ME-bussen en leden van de Mobiele Eenheid, een eigen mars lopen, vanaf de noordkant van de Willemsbrug, over het Noordereiland, Kop van Zuid en dan via de Erasmusbrug terug naar de noordkant.

Vervolg WAKE-UP CALL 2022
De vakbondsbijeenkomst is een vervolg op de estafette-actie WAKE-UP CALL 2022 tegen de hoge werkdruk en onderbezetting bij de politie. Er zijn meerdere acties gevoerd om de politiek en de burgers duidelijk te maken hoe urgent de capaciteitsproblemen bij de politie zijn.

● Op dinsdag 28 december vond de eerste actie in dat kader plaats bij de Vreemdelingenpolitie in Ter Apel.
● Deze actie werd gevolgd door een vakbondsbijeenkomst op zondag 2 januari tijdens de afgelaste demonstratie op het museumplein in Amsterdam.
● Op vrijdag 14 januari was er een actie voorafgaande aan de corona persconferentie in Den Haag.
● Op 23 januari is er actie gevoerd tijdens de wedstrijd AJAX - PSV in Eindhoven

Misbruikte loyaliteit
De bonden zijn getergd door het gebrek aan oprechte belangstelling van de politiek voor de menselijke gevolgen van de chronische onderbezetting binnen het korps. Nog altijd rekent ‘Den Haag’ erop dat agenten uit loyaliteit en plichtsbesef tot het uiterste zullen gaan om de kwaliteit van het politiewerk zoveel mogelijk in stand te houden. En dat doen ze ook, al kost ze dat steeds meer moeite en al gaat dat steeds meer ten koste van hun gezondheid, veiligheid en privéleven.

Cao-perspectief
Het actietraject verhardt. Het kabinet kiest ervoor om géén geld vrij te maken voor een fatsoenlijke nieuwe politie-cao. De acties gaan hiermee een volgende fase in. Komende week volgt meer informatie over geplande acties.

Meer weten over het actietraject? Neem contact op met het Landelijk Actiecentrum (LAC) van de politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB via info@politieacties.nl!

Meer over:
cao2022