13 januari 2022

Politiebonden zeggen vertrouwen op in VN-rapporteur (UPDATE)

Update 13/1/22: Vandaag hebben de politiebonden de officiële klacht over VN rapporteur N. Melzer verstuurd aan de Verenigde Naties. Melzer heeft conclusies getrokken over het optreden van de Nederlandse politie tijdens demonstraties, op basis van berichten op sociale media zonder deze eerst te onderzoeken. Zijn bevindingen vooraf zijn ook weer uitgebreid verspreid via sociale media.

De impact van deze voorbarige conclusies is zo groot, met name door de formele rol van Melzer (speciaal rapporteur van de Verenigde Naties op het gebied van marteling en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing) dat de bonden van mening zijn dat Melzer geen rol meer kan spelen in het onderzoek dat de Verenigde Naties gaat uitvoeren.

Download de officiële klacht van de politiebonden

De politiebonden dienen een officiële klacht in tegen Nils Melzer na zijn schadelijke tweet op 4 januari 2022. De VN rapporteur liet zich op Twitter zich zeer kritisch uit over het optreden van de Nederlandse Politie tijdens coronaprotesten. Hij deelt daarbij (fragmenten van) beelden van protesten van vorig jaar en één van afgelopen dagen. Al eerder heeft het Openbaar Ministerie aangekondigd twee agenten te vervolgen voor het (niet proportioneel) geweld dat ze hebben gebruikt bij de aanhouding van een demonstrant.

De gezamenlijke Politievakbonden zijn, in beginsel, voorstander van onderzoek en transparantie over het optreden van de politie in het algemeen en van de ME in het bijzonder. Daarbij is echter van ontegenzeglijk belang dat alle feiten en omstandigheden in de juiste (nationale) context gewogen worden. Dat gaat verder dan een momentopname of een (geknipt) onderdeel van een filmbeeld. Pas als alles gedegen onderzocht is, kan een oordeel geveld worden. Snelle - en daarmee mogelijk voorbarige- conclusies zijn schadelijk voor alle betrokkenen. Niet in de minste plaats voor de politiemensen die onder toenemende zware omstandigheden, onder extreme druk en gebukt onder de capaciteitsproblemen, steeds moeten optreden tegen burgers die zich keren tegen de beleidsmakers van Nederland. De gezamenlijke politiebonden maken zich hard voor een gedegen onderzoek om hiermee recht te doen aan iedereen die hiervan slachtoffer is.

Politiebonden zeggen vertrouwen op in VN rapporteur en dienen officiële klacht in tegen Nils Melzer. Een onderzoeker van de Verenigde Naties moet onbevooroordeeld en op basis van feiten een conclusie trekken. 

Meer over:
Geweldgebruik