3 juli 2018

Politiebonden willen duidelijk JA of NEE op pensioenpetitie

De politiebonden willen klip en klaar van de commissie voor verzoekschriften en burgerinitiatieven horen OF en HOE het burgerinitiatief voor een fatsoenlijk (vroeg)pensioen door de Tweede Kamer wordt behandeld. De ‘politieke truc’ om het door te schuiven naar de vaste commissies Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid – met onduidelijkheid over het vervolg – vinden de bonden onacceptabel.

Eerder liet de commissie weten dat het burgerinitiatief van de politiebonden voldoet aan de minimaal vereiste 40.000 handtekeningen. Desondanks zag de commissie reden om het deels af te wijzen met als gevolg dat het nu volstrekt onduidelijk is of de ingediende punten van de bonden überhaupt besproken worden in de Tweede Kamer (lees een eerder gepubliceerd artikel hierover).

Acties tegen het kabinet dreigen
Als een bevredigende reactie van de commissie uitblijft, dan is de kans groot dat politiemedewerkers niet alleen actie gaan voeren tegen hun werkgever voor een betere CAO, maar ook tegen het kabinet om op die manier betere vroegpensioenmogelijkheden af te dwingen. In dat geval zullen de politiebonden ook andere sectoren met een zwaar en risicovol beroep oproepen om deel te nemen aan de acties.

De politiebonden hebben de commissie nu dringend verzocht om een heldere en definitieve uitspraak over de vraag of het burgerinitiatief gegrond of ongegrond wordt verklaard.

Als het burgerinitiatief gegrond wordt verklaard, willen de voorzitters van de bonden dat nog vóór het zomerreces een gesprek met hen plaatsvindt over de verdere behandeling van het burgerinitiatief door de Tweede Kamer.

KLIK HIER om de brief van de politiebonden te lezen.