12 januari 2022

Politiebonden vragen Koninklijke Marechaussee: ‘Vervang ons niet!’

De politievakbonden hebben de Koninklijke Marechaussee per brief gevraagd geen politiewerk over te nemen tijdens de werkonderbrekingsacties in aanloop naar een betere politie-cao. Zij besluiten de brief met ‘wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor ons dringende verzoek en dat u geen personeel zult leveren ter vervanging van politiemensen, als dit zal leiden tot het breken van de politieacties.’

De politievakbonden, ACP, ANPV, Equipe en NPB, hebben uit betrouwbare bron vernomen dat de korpsleiding bijstand gevraagd heeft aan de Koninklijke Marechaussee, mochten politiemensen actievoeren. ‘Wij waarderen deze bijstand ten zeerste. Alleen ontstaat zo de indruk dat de Koninklijke Marechaussee ingezet wordt ter vervanging van actievoerende politiemensen. Dit doet afbreuk aan de kracht van onze acties’, aldus de politiebonden.

Noodklok
De vier politiebonden trekken al langer gezamenlijk aan de noodklok: ‘Wij zijn bezorgd wegens het gebrek aan oprechte belangstelling van de politiek voor de menselijke gevolgen van de chronische onderbezetting binnen het politiekorps. Nog altijd rekent ‘Den Haag’ erop dat agenten uit loyaliteit en plichtsbesef tot het uiterste gaan om de kwaliteit van het politiewerk zoveel mogelijk in stand te houden. Dat doen politiemensen ook, al gaat dat steeds meer ten koste van hun gezondheid, veiligheid en privéleven.’

Meer acties
Onder het motto WAKE-UP CALL 2022 voerden de bonden al actie bij de afdeling Vreemdelingenpolitie van het aanmeldcentrum Ter Apel op 28 december 2021 en bij een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam op 2 januari 2022. ‘Als politievakbonden zien we ons namelijk ook verplicht onze verantwoordelijkheid als belangenbehartiger te nemen en in daden om te zetten. Door het voeren van acties brengen we de komende maanden onze grote zorgen tot uitdrukking en proberen we politieke steun op te bouwen in de samenleving.’

Cao-onderhandelingen
Sinds november 2021 hebben de werkgever en de bonden verkennende gesprekken over een nieuwe politie-cao. Echt onderhandeld kan er pas worden als de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid ingewerkt is. De bonden willen met hun acties dus de druk op de politieke ketel houden en verder uitstel van de onderhandelingen tot een minimum beperken.

Download de brief

Volgen
Meer weten over het actietraject WAKE-UP CALL 2022? Neem contact op met het Landelijk Actiecentrum (LAC) van de politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB via info@politieacties.nl.
www.facebook.com/politieacties
www.instagram.com/politieacties
www.twitter.com/politieacties