24 januari 2020

Bonden stellen vroegpensioendeadline

De politiebonden eisen van minister Grapperhaus binnen een week een serieus aanbod voor een nieuwe vroegpensioenregeling voor de politiesector. Uiterlijk volgende week vrijdag (31 januari) moet de bewindsman met een concreet voorstel komen, anders zullen de bonden hun leden oproepen tot collectieve acties.

Al bijna twee maanden zijn de politiebonden inmiddels met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan het onderhandelen over een nieuwe regeling die het vervroegd uittreden van politiemedewerkers mogelijk maakt. Die gesprekken verlopen tot nu toe ronduit stroef.

Vroegpensioen
De politiebonden willen dat de werkgever maximaal gebruik maakt van de nieuwe fiscale opties in het landelijk pensioenakkoord van juni 2019. Om te beginnen moet er vanaf 2021 vijf jaar lang een voorlopige Regeling vervroegde uittreding voor de politiesector komen. Deze RVU moet alle collega’s boven de zestig aanspraak geven op het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag dat een werkgever van 2021 tot en met 2025 aan extra vroegpensioen mag uitkeren: € 21.000 bruto per jaar in de drie jaar voor iemands AOW-leeftijd. Wat de bonden betreft zou op uiterlijk 1 april 2020 een akkoord over de RVU bereikt moeten zijn, opdat collega’s op tijd weten waar ze vanaf 2021 op (vroeg)pensioengebied aan toe zijn.

De werkgever heeft een aanzienlijk minder kostbare regeling voor ogen en hij heeft daarmee ook duidelijk minder haast dan de bonden. Kort na de jaarwisseling heeft hij de bonden laten weten dat hij tot de zomer de tijd wil nemen om tot een akkoord te komen over een nieuwe vroegpensioenpensioenregeling.

Dit is voor de onderhandelaars van de bonden de aanleiding geweest om de werkgever afgelopen woensdag (22 januari) een ultimatum toe te sturen. Daarin eisen de bonden van minister Grapperhaus voor zaterdag 1 februari een concreet voorstel voor de beoogde RVU. Blijft zo’n voorstel uit, dan zullen de onderhandelingen worden afgebroken en breekt een periode van actievoeren aan.

Capaciteit
Volledigheidshalve: de politiebonden streven naar een vroegpensioenregeling voor de jaren 2021 tot en met 2025 in combinatie met een noodplan op capaciteits- en instroomgebied. De werkgever is bang dat door het mogelijk maken van vervroegde uittreding de huidige capaciteitsproblemen binnen de Nationale Politie zullen toenemen – met name in de basisteams en op bepaalde specialistische gebieden.

De politiebonden erkennen dat nog meer uitstroom van collega’s de komende jaren kan leiden tot het opjagen van de toch al veel te hoge werkdruk bij de politie. Ze hebben dan ook vanaf het begin voorgesteld de invoering van de beoogde RVU hand in hand te laten gaan met maatregelen om de beschikbare capaciteit te laten toenemen, zoals een ingrijpende verkorting van de basispolitieopleiding.

De bonden vinden het onverteerbaar dat de werkgever heeft besloten wel snel afspraken te willen maken over de aanpassing van het politieonderwijs, maar voor de discussie over de regeling vervroegd uitreden nog een half jaar de tijd te willen nemen. De inzet van de bonden is en blijft een package deal: een pakket van afspraken om vervroegd uittreden weer mogelijk te maken, om te beginnen voor de huidige zestigplussers, gecombineerd met afspraken om de werkdruk te verlagen voor de rest van de collega’s.

-------------------------

Ledenbijeenkomsten
In februari en maart organiseren de politiebonden opnieuw bijeenkomsten over het vroegpensioen, de inhoud van deze bijeenkomsten is afhankelijk van de reactie van de werkgever. De data van deze bijeenkomsten zijn bekend, zodra we de tijden en locaties ook weten, zullen we deze op onze website en via sociale media communiceren.

  • Donderdag 13 februari

Noord-Nederland: Balkengracht 3, Assen, 10.00 -11.30 uur

Politie Diensten Centrum (PDC)/ Politieacademie: Koggelaan 8, Zwolle, 14.00 - 15.30 uur

  • Vrijdag 14 februari

Amsterdam: Auditorium James Wattstraat 84, Amsterdam, 10.00 - 11.30 uur

Noord-Holland: Kantine James Wattstraat 27, Alkmaar, 14.30 - 16.00 uur

  • Dinsdag 18 februari

Zeeland-West Brabant: Mijkenbroek 31, Breda, 10.00 -11.30 uur

Oost-Brabant: Bedrijfsrestaurant Mathildelaan 4, Eindhoven, 14.00 - 15.30 uur

  • Donderdag 20 februari

Midden-Nederland: Van Asch van Wijckstraat 45, Amersfoort, 14.00 - 15.30 uur

  • Dinsdag 25 februari

Den Haag: Auditorium De Yp, Katschiplaan 10, Nootdorp, 09.30 - 11.30 uur

Rotterdam: Kantine Visscherdijk Beneden 2, Dordrecht, 14.00 - 15.30 uur

  • Dinsdag 3 maart

Landelijke Eenheid: Bedrijfsrestaurant Hoofdstraat 54, Driebergen, 10.00 - 11.30 uur

Oost-Nederland: Stieltjesstraat 1, Nijmegen, 14.00 - 15.30 uur

  • Vrijdag 6 maart

Limburg: Kantine Prins Bisschopsingel 53, Maastricht, 10.00 - 11.30 uur

Limburg: Kantine Rijnbeekstraat 1, Venlo, 14.00 - 15.30 uur 

-----------------------------------

Als dat beter uitkomt, kunnen collega's bij het PDC, de Landelijke Eenheid en de Politieacademie natuurlijk ook gewoon aansluiten bij een bijeenkomst bij hen in de buurt.