25 juni 2019

Politiebonden willen vroegpensioenoverleg

Eerder stoppen met werken moet binnen de politiesector opnieuw mogelijk worden gemaakt. Daarvoor pleiten de politiebonden in een brief aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Afspraken maken over ‘vroegpensioen’ was tien jaar lang een onhaalbare kaart door politieke (fiscale) blokkades. Maar volgens de bonden is daar verandering in gekomen door het op 21 juni gesloten pensioenakkoord.

‘Politiemensen stellen hun hele werkzame leven in dienst van de samenleving. Ze lopen enorme risico’s om anderen te beschermen, zelfs als dat effect heeft op hun eigen fysieke en mentale gezondheid,’ zegt een woordvoerder namens de bonden. ‘Niets staat de minister nog in de weg om recht te doen aan de tomeloze inzet van politiemensen en eerder stoppen met werken mogelijk te maken.’

Burgerinitiatief en CAO
In november 2017 begonnen de politievakbonden ACP, NPB, ANPV en VMHP het burgerinitiatief politiepensioen. Doel was om de Tweede Kamer te laten praten over de fiscale regelingen die een fatsoenlijk politiepensioen in de weg stonden.

Een woordvoerder namens de bonden: ‘Het initiatief werd 40.000 keer ondertekend en meerdere keren onder de aandacht gebracht. Maar het kabinet bewoog geen centimeter. Daardoor kon de minister bij de onderhandelingen over de politie-CAO geen sectorspecifieke afspraken maken over vroegpensioen bij de politie. Hoe hard we in die maanden ook actie voerden en hoe stevig we de onderhandelingen ook in gingen. Een ruime meerderheid van de politiecollega’s wilde dat niet ten koste laten gaan van alle andere gemaakte CAO-afspraken. We kregen daarom het mandaat om akkoord te gaan met het onderhandelingsresultaat. Mits we ons opnieuw zouden inzetten als die kans zich zou voordoen.’

Pensioenakkoord
Het pensioenakkoord heeft een flinke deuk geslagen in de politieke en fiscale blokkades die tegen vroegpensioenregelingen waren opgeworpen. De AOW-leeftijd is tijdelijk bevroren (waarna deze minder hard stijgt), de boeteregels worden tijdelijk versoepeld en het aantal verlofuren dat kan worden opgespaard is fors verruimd.

De politiebonden hielden al rekening met een dergelijk scenario bij het afsluiten van de CAO. Zij hebben aangedrongen op het opnemen van onderstaande clausule, waardoor nu verder gesproken kan worden over eerder stoppen met werken.

Als politieke besluitvorming binnen de looptijd van dit arbeidsvoorwaardenakkoord leidt tot een afspraak over de mogelijkheid van een vervroegde pensionering voor bepaalde beroepsgroepen met een zwaar of hoogrisicoberoep, dan treden partijen met elkaar in overleg over de gevolgen daarvan voor de politiesector.

De politiebonden wijzen de minister op deze afspraak en doen een beroep op hem om binnenkort de koppen bij elkaar te steken, met als uiteindelijk doel nieuwe ‘vroegpensioen’-afspraken op papier te zetten die recht doen aan de zwaarte van het politiewerk.

KLIK HIER voor de brief van de gezamenlijke politiebonden.

Meer over:
Pensioen