6 september 2018

Politiebonden in actie voor fatsoenlijk (vroeg)pensioen

Politiemensen laten doorwerken tot 68 jaar is ongezond, onveilig en ondankbaar. Dat geldt voor meer beroepen die mentaal en fysiek zwaar zijn. Het kabinet lijkt zich echter totaal niets aan te trekken van de maatschappelijke roep om een fatsoenlijk (vroeg)pensioen. Op zaterdag 8 september laten de voorzitters van de vier politiebonden NPB, ACP, ANPV en VMHP daarover op een uitzonderlijke manier hun onvrede blijken door samen mee te lopen tijdens de FNV-pensioendemonstratie in Amsterdam.

Op 20 februari hielden de politiebonden een manifestatie in Den Haag met als sluitstuk het aanbieden van ruim 40.000 steunbetuigingen aan de Tweede Kamer. Die vindt dat er al meer dan voldoende gesproken is over een (vroeg)pensioen voor zware beroepen en heeft het burgerinitiatief van de politiebonden met de verzamelde handtekeningen min of meer bij het oud papier gezet.

Erkenning
Het wordt enkel nog bespreekbaar gemaakt met de commissies Justitie & Veiligheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wat daarvan terechtkomt, is nu maar de vraag. Wel heeft minister Grapperhaus tijdens een van de CAO-acties van de politie te kennen gegeven dat politiewerk een zwaar beroep is. ‘Daar geen discussie over. Ik ben bereid om te helpen zoeken naar oplossingen’, aldus de bewindsman.

AOW-leeftijd
Het ziet er niet direct naar uit dat het kabinet van plan is om het beleid rond de AOW-leeftijd te wijzigen. Op Prinsjesdag zal duidelijk worden hoeveel geld het kabinet wil vrijmaken als het gaat om ons pensioen(stelsel). In aanloop daarnaartoe is er zaterdag een FNV-brede demonstratie, waarbij de vier voorzitters van de politiebonden aansluiten om nogmaals specifiek aandacht te vragen voor politiemensen en anderen met mentaal en fysiek zwaar werk.

Actie is reactie
Inmiddels hebben verschillende partijen - die sectoren met een zwaar of risicovol karakter vertegenwoordigen - gereageerd op de oproep van de politiebonden om samen in actie te komen tegen het kabinet als dat nodig blijkt. De bonden zullen op korte termijn met deze partijen afspreken om een vervolgtraject met elkaar te bespreken. Laten we hopen dat het niet nodig is.

Waar gaat het de politiebonden concreet om?
Door wettelijke en fiscale drempels wordt het CAO-partijen in sectoren met een zwaar beroep onmogelijk gemaakt om afspraken te maken over vervroegd uittreden. Daar moet verandering in komen. Niet politiek Den Haag maar sectoren zélf moeten kunnen bepalen of sprake is van een zwaar beroep. Zodoende kan per sector worden bekeken of een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken gerechtvaardigd is. Concreet zijn daarvoor de volgende vier maatregelen nodig:

  • Het wettelijk mogelijk maken dat Nederlanders op meer dan één leeftijd recht kunnen krijgen op een AOW-uitkering (‘flexibele AOW’).
  • Het afschaffen van de fiscale boete op vervroegde uittreding (RVU-heffing), zodat werkgevers en werknemers daarover financieel haalbare afspraken kunnen maken.
  • Het uitbreiden van het aantal verlofuren dat fiscaal onbelast kan worden opgespaard (nu maximaal 50 keer het aantal werkuren per week).
  • Het invoeren van een netto-netto pensioenspaarregeling die buiten de vermogensrendementsheffing valt.
Meer over:
Pensioen