21 november 2021

Politiebonden bundelen krachten in EU.Pol

Op woensdag 10 november hebben de NPB en zes andere politiebonden in Brussel de European Federation of Police Unions opgericht, kortweg EU.Pol. Doel: ten gunste van de politiemedewerkers in de democratisch geregeerde landen in Europa zo effectief mogelijk invloed uitoefenen op de besluitvorming van de Europese Unie.

De nieuwe federatie gaat zich dan ook vooral bezighouden met lobbyactiviteiten op de beleidsterreinen veiligheid en justitie en werkgelegenheid en sociale zaken. Twee onderwerpen zullen daarbij de komende tijd prioriteit krijgen: het welzijn van politieambtenaren en het geweld tegen politieambtenaren.

De strategie van EU.Pol zal zijn een intensieve samenwerking te realiseren tussen zoveel mogelijk politievakbonden in Europa. De tot nu toe aangesloten organisaties zijn afkomstig uit vijf landen: Spanje, Portugal, België, Zwitserland en Nederland. Het zijn de vakbonden SPC uit Spanje (Catalonië); APG/GNR en SIAP uit Portugal, VSPB uit Zwitserland; VSOA/SLFP Police uit België en de NPB en EQUIPE uit Nederland.

NPB-bestuurder Albert Springer werd tijdens de oprichtingsvergadering gekozen als penningmeester van EU.Pol. Dat is ook de functie die hij binnen het dagelijks bestuur van de NPB vervult. Collega en onbezoldigd NPB-hoofdbestuurder Koen Simmers zal ledenbijeenkomsten van de federatie bijwonen als NPB-afgevaardigde met stemrecht. Collega en NPB-medewerker Michel Öz gaat aan de slag als contactpersoon voor EU-zaken.