16 juli 2018

Politiebonden breiden bonnenactie uit

De politiebonden NPB, ACP, ANPV en VMHP breiden hun bonnenactie verder uit. Vanaf morgenochtend 07.00 uur geldt de actie voor alle politiemedewerkers. Tot nu toe schreven alleen de basisteams minder bekeuringen uit.

Dit betekent dat ook de Teams Verkeer (de voormalige verkeershandhavingsteams) vanaf morgen alleen nog bekeuren bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid.

Minder verkeersboetes = minder geld in de schatkist

Vooral de actiedeelname van de Teams Verkeer kost de schatkist veel geld. Verkeersboetes leveren de staat immers het meeste op. Door een soortgelijke niet-bekeuren-actie liep de staat in 2015 minimaal 70 miljoen euro mis.

Mag ik meedoen?
Ja! Alleen een rechter kan door politiebonden aangekondigde acties verbieden of beïnvloeden. Het is wel van belang dat we bij het voeren van acties de juiste weg bewandelen. Uitgeschreven acties van de politiebonden zijn juridisch gedekt en beschermen jou tegen eventuele maatregelen van de werkgever. De kaderleden van de bonden kennen de regels en zullen je daarin bijstaan.

Moet ik lid zijn van een vakbond om deel te nemen?
Nee. Alle politiemedewerkers kunnen meedoen.

Wat betekent dit voor mij bij Team Verkeer?
Werk jij voor het verkeershandhavingsteam, dan zijn er concrete richtlijnen die je vanaf morgen kunt volgen. Deze zijn niet verplicht. Jij maakt altijd je eigen keuze in: 1. het deelnemen aan een actie, en 2. of en in welke mate jij een overtreder bekeurt. De richtlijnen gelden alleen ter ondersteuning.

Contact Landelijk Actie Centrum
Wil je weten wat de richtlijnen zijn, neem dan contact op met het ACT van je eenheid of met het Landelijk Actie Centrum van de NPB, ACP, ANPV en VMHP: 033 – 4962750, info@politeacties.nl (tussen 9.00 – 17.00 uur).

Waarom voeren politiebonden de druk op?
Wat voorafging:
Sinds 2011 is al duidelijk: onder politieke druk is de Nationale Politie overhaast uit de grond gestampt. Waarschuwingen door de politiebonden zijn al die jaren genegeerd. Daardoor worstelt het korps anno 2018 dagelijks met de praktische gevolgen van een aantal elementaire ontwerp- en inrichtingsfouten. Tijd voor actie dus.

NPB, ANPV, ACP en VMHP stelden begin dit jaar het Herstelplan Nationale Politie op met 33 maatregelen om deze fouten te herstellen. Wat gebeurde er sindsdien?

Met de huidige uitbreiding voeren de politiebonden de druk verder op. Zolang minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie niet met betere CAO-voorstellen komt, blijven de acties.