26 november 2021

Bonden blij met vervolgproef wapencontroles Amsterdam

Ondanks de ‘relatief bescheiden’ opbrengst heeft de proef met preventief fouilleren in Amsterdam zo’n positieve ‘sociale impact’ gehad dat verlenging en uitbreiding een goede zaak is. Dat stellen burgemeester Halsema en politiechef Paauw in hun evaluatie van de in september gehouden wapencontroles. De politiebonden zijn blij met deze beoordeling, die naadloos aansluit bij de bevindingen van hun waarnemers.

De controles vonden plaats in vijf wijken: Bijlmer Centrum, de Burgwallen Nieuwe Zijde, Geuzenveld, de Dapperbuurt en de Waterlandpleinbuurt. Bij elke controledag (drie per wijk, gedurende een maand) werden acht politiemensen ingezet. De Amsterdamse driehoek en de bonden hebben allebei vastgesteld dat deze collega’s bij het preventief fouilleren professioneel te werk zijn gegaan. Ook vinden ze het allebei noodzakelijk dat de politie dit middel kan blijven inzetten om de veiligheid te vergroten.

Vervolgproef
Het onderstrepen van dit laatste belang door burgemeester Halsema doet de bonden deugd, net als haar toezegging dat bij een volgende fase de inbreng van politiemensen nadrukkelijk aan de orde zal zijn. Die volgende fase bestaat wat de burgemeester betreft uit een uitgebreide vervolgproef in 2022. Om precies te zijn negen dagen preventief fouilleren per wijk, gedurende een periode van drie maanden. Daarbij zullen geen burgerwaarnemers (meer) worden betrokken.

Tijdens de wapencontroles in september zijn 2.368 personen gecontroleerd. 19,7 Procent van de gefouilleerde personen was jonger dan 20 jaar, schrijft Halsema aan de gemeenteraad. Ook werden 552 auto’s doorzocht en 599 tassen en 406 rugtassen gecontroleerd.

Honderd objecten
De betrokken politieagenten hebben bij 77 mensen in totaal honderd objecten in beslag genomen. Daar zaten geen vuurwapens tussen. In zestien gevallen ging het om verboden wapens zoals pepperspray, een boksbeugel of een ploertendoder. Ook werden 84 objecten in beslag genomen die wettelijk zijn toegestaan maar ook als steekwapens gebruikt kunnen worden, zoals schroevendraaiers, zakmessen en keukenmessen.

Ruime meerderheid voor
De bonden schatten in dat een ruime meerderheid van de Amsterdamse bevolking voor preventieve wapencontroles is. Deze inschatting wordt bevestigd door de uitkomsten van een gemeentelijke peiling onder 767 bewoners van de vijf wijken waar de proef werd gehouden. Zeventig procent van deze burgers bleek voorstander van preventief fouilleren om de veiligheid te vergroten. De burgerwaarnemers, betrokken Amsterdammers die toezicht hielden op de controles, hebben geen gevallen van etnisch profileren geconstateerd.

Detectiepoortjes
In een poging om politieke rugdekking te krijgen voor een verlenging van het experiment heeft de burgemeester aangekondigd dat er voortaan mobiele detectiepoortjes gebruikt zullen worden. Daardoor is het niet meer nodig om elke passant die staande wordt gehouden bij een wapencontrole te fouilleren, maar hoeft dit alleen nog bij de personen bij wie de metaaldetector alarm slaat.

De bonden blijven de besluitvorming over dit beleid in Amsterdam op de voet volgen.