29 februari 2024

Politiebonden ballen vuist voor behoud vroegpensioen

De politiebonden roepen hun leden op tot een massale werkonderbreking op woensdag 27 maart uit protest tegen een dreigend vroegpensioenvacuüm na 2025. Om te voorkomen dat vanaf 2026 (ook) alle agenten moeten blijven doorwerken tot 67 jaar, moet de druk op de werkgevers omhoog. Die blijven weigeren in te gaan op de eisen van de vakbonden voor een fatsoenlijke landelijke vroegpensioenregeling vanaf 2026.

Wordt daarover voor de zomer geen akkoord bereikt, dan VERVALT vanaf 2026 de wettelijk geregelde financiële ruimte die mensen in zware beroepen in de jaren 2021 tot en met 2025 hadden om TOT DRIE JAAR EERDER dan hun AOW-gerechtigde leeftijd met werken te stoppen. (Dus vanaf 64 jaar…)

Op dinsdag 30 januari hebben de politiebonden ook al een bescheiden actie gevoerd voor de voortzetting van de huidige Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) – bij voorkeur in verbeterde vorm. Namens de vier politiebonden beloofde Nine Kooiman toen: ‘Als er niet snel duidelijkheid is over een nieuwe RVU, dan komen we terug. Alleen dan wel met veel meer dan 350 collega’s!’ En dat moment is dus gekomen.

Het Landelijk Actiecentrum (LAC) van de politiebonden gaat zorgen voor vervoer naar Den Haag en voor voldoende koffie en lunchpakketten en een interessant programma. Het enige wat we van onze collega’s vragen is: stap in die bus en laat de werkgevers en de politiek zien (en voelen) dat we bereid zijn ons samen sterk te maken voor een rechtvaardige zaak.

Een rechtvaardige zaak waar we ook nog eens allemaal belang bij hebben. Komt er vanaf 2026 geen vervolgregeling op vroegpensioengebied, dan is het risico groot dat het heel lang gaat duren voordat we die (peperdure) voorziening weer terug op tafel weten te krijgen. Van de werkgevers en de politiek hoeft dat namelijk niet zo nodig…  

Dus: stap in die bus op 27 maart – bij voorkeur samen met een stuk of wat collega’s! Laat ons vooraf even weten of je komt VIA DEZE LINK.
(En vraag collega’s om dat ook te doen!)

Contact met het LAC: info@politieacties.nl of (085) 06 64 155.

Meer over:
RVU