30 oktober 2019

Politiebonden: ‘Afspraken pensioen en meer vóór 1 januari 2020’

De 4 gezamenlijke politiebonden willen - binnen de huidige CAO - afspraken maken met de werkgever over verschillende onderwerpen zoals het pensioenakkoord, uitwerking herstelplan en noodscenario politieopleidingen. Dit laten zij weten in een brief die verstuurd is aan de werkgever. De afgelopen tijd voerden de politiebonden en de werkgever verkennende gesprekken over deze onderwerpen, nu is het volgens de bonden tijd om over te gaan in onderhandelingen. De politiebonden zetten erop in om vóór 1 januari 2020 tot overeenstemming te komen.

Met het afgesloten pensioenakkoord zijn er openingen ontstaan om vanaf 2021 structurele en tijdelijke uittredingsregelingen te treffen. Voor de politiebonden is het belangrijk dat politiemedewerkers gezond werkzaam kunnen zijn gedurende hun hele loopbaan. Eerder stoppen met werken is daarbij cruciaal. In het pensioenakkoord is opgenomen dat het kabinet 5 jaar lang fiscale ruimte voor regelingen geeft die vervoegd uittreden mogelijk maken. Dit houdt in dat een werknemer bij maximaal 3 jaar eerder stoppen met werken, een boetevrij bedrag kan krijgen van 19.000 euro (per jaar).

De politiebonden willen hier duidelijke afspraken over maken met de werkgever en vinden dat deze tijdelijke regeling beschikbaar moet zijn voor alle politiemedewerkers. Ook schrijven de bonden in hun brief dat er een structurele regeling moet komen voor het verlofsparen, duurzame inzetbaarheid, doorwerken na de AOW-leeftijd - voor medewerkers die dit willen - en het stoppen met werken met 45 pensioenjaren.

Capaciteit
Nu de capaciteitsproblematiek zich ontwikkelt naar een noodsituatie en dit probleem met een regeling voor vervroegd uittreden alleen maar zal toenemen, voelen de politiebonden zich genoodzaakt om met ingrijpende maatregelen te komen voor het politieonderwijs. Volgens de bonden moet het onderwijs zich gaan richten op snelle inzetbaarheid tijdens de basisopleiding, waarna de politiemedewerkers via vakspecialistisch onderwijs hun kennis, vaardigheden en vakmanschap verder ontwikkelen.

Groot belang
De politiebonden hameren er in de brief op dat de noodzaak en urgentie om tot goede afspraken te komen van het allergrootste belang en dat de tijd dringt. Zij verwachten dan ook dat de werkgever op korte termijn met een uitnodiging komt om de onderhandelingen ter heropenen en voor het einde van 2019 tot afspraken komen.

KLIK HIER voor de brief van de bonden aan de werkgever