22 augustus 2018

CAO-actie: politie sluit binnensteden af

Er is te weinig politie beschikbaar om slagvaardig op te treden tegen criminelen en overtreders. Steeds meer burgemeesters zien dit en slaan alarm. Met een nieuwe CAO-actie willen de politiebonden ook de burger waarschuwen. Politiemensen gaan de komende weken het centrum van verschillende steden afsluiten waar ze de veiligheid niet meer kunnen garanderen. Wie er toch door wil, doet dat op eigen risico.

De eerste actie in deze reeks begint op 29 augustus in Eindhoven, rond de Champions Leaguewedstrijd PSV- BATE. Op verschillende plekken wordt met extra toezicht de toegang tot (een deel van) het centrum beperkt en vertraagd. Supporters en andere burgers worden er vriendelijk op gewezen dat ze een gevarenzone betreden.

Publieksonvriendelijke actie
Een woordvoerder stelt namens de bonden: 'Het is onvermijdelijk dat de burger last krijgt van het afzetten van deze acties. Maar politiemensen vinden het noodzakelijk dat ook de burger de ernst van de situatie bij de politie onder ogen ziet.'

Burgemeesters slaan alarm
De onveiligheid waar politiemensen voor waarschuwen werd onlangs benoemd door diverse burgemeesters. Zo wees de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, erop dat de stad te weinig politiecapaciteit heeft. Ook de drukte door toerisme levert grote veiligheidsproblemen op.

De burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma volgde. Zijn stad krijgt ’s nachts met grote regelmaat met geweld te maken. Bovendien is er steeds meer overlast van dak- en thuislozen, illegalen, drugsgebruikers en dronken personen.

Ook in steden en dorpen die vanwege hun inwonersaantallen minder politiemensen hebben, wordt de pijn gevoeld. Volgens burgemeesters in Limburg houdt Den Haag geen rekening met grensoverschrijdende criminaliteit. De kustplaatsen lieten zien dat smokkelaars in Nederland vrij spel krijgen. Ook schreven vijf burgemeesters in Noord-Brabant een brandbrief over verborgen criminaliteit en werd vanuit Gelderland duidelijk gemaakt dat het werk in de wijk en de aanpak van autobranden er door gebrek aan capaciteit bij inschieten.

Recherche en specialistische diensten
Om nog maar te zwijgen van de onderbezetting bij recherche en specialistische diensten als Infra en DBB. De lijst is eindeloos. De toezegging van 1.100 extra agenten (landelijk) lijkt dan ook een druppel op de gloeiende plaat.

Kookpunt bereikt
Minister en korpsleiding hebben de werkdruk bij de politie zo uit de hand laten lopen, dat er gaten vallen die collega’s niet meer kunnen dichten. De politie kan daardoor niet meer de bescherming bieden die zij wil bieden - en die burgers zouden mogen verwachten. Dat komt niet uit de lucht vallen. Politiemensen hebben de afgelopen jaren flink wat extra meters gemaakt. Het is aan hun enorme inzet, loyaliteit en verantwoordelijkheidsbesef te danken dat de Nationale Politie überhaupt nog overeind staat.

De CAO waarvoor nu actie wordt gevoerd, is dan ook niet alleen een strijd voor betere arbeidsvoorwaarden en meer waardering. Het gaat ook over herstel van de organisatie en het vertrouwen in het oplossingsvermogen van korpsleiding en kabinet.

Meer over:
CAO