30 augustus 2018

Politie sluit binnenstad A'dam af tijdens CAO-actie

De politie sluit woensdag 5 september het centrum van Amsterdam af als onderdeel van een estafette-actie voor een nieuwe CAO Politie. Er is te weinig politie beschikbaar om slagvaardig op te treden tegen criminelen en overtreders. Steeds meer burgemeesters slaan daarom alarm.

Met een nieuwe CAO-actie willen de politiebonden ook burgers daarop wijzen. Politiemensen sluiten daarom een week lang het centrum af van steden af waar ze de veiligheid niet meer kunnen garanderen. Wie er toch door wil, doet dat ‘op eigen risico’. De eerste actie vond plaats woensdag 29 augustus in Eindhoven.

Ook in Amsterdam zijn op verschillende locaties de gevolgen merkbaar van te weinig politiecapaciteit en -inzet. Zo wees de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, erop dat de stad te weinig politiecapaciteit heeft. Ook de drukte door toerisme levert grote veiligheidsproblemen op. Onderdeel van de CAO-acties is om met een estafette-actie in grote steden het publiek duidelijk te maken dat er te weinig personeel is om voldoende toezicht te houden en te handhaven. Dat heeft gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid.

Actie centrum Amsterdam
Op woensdag 5 september, tussen 08.00 uur tot 12.00 uur, wordt het inkomend autoverkeer op alle invalswegen van Amsterdam gewezen op banners waarop vermeld staat ‘Betreden op eigen risico: Geen Politie’. Ook treinreizigers die vanuit het Centraal Station, Amsterdam in lopen, worden erop geattendeerd dat zij de stad op ‘eigen risico’ betreden.

Kookpunt bereikt
Minister en korpsleiding hebben de werkdruk bij de politie zo uit de hand laten lopen, dat er gaten vallen die collega’s niet meer kunnen dichtlopen. De politie kan daardoor niet meer de bescherming bieden die zij wil bieden - en die burgers zouden mogen verwachten. Dat komt niet uit de lucht vallen. Politiemensen hebben de afgelopen jaren flink wat extra meters gemaakt. Het is aan hun enorme inzet, loyaliteit en verantwoordelijkheidsbesef te danken dat de Nationale Politie überhaupt nog overeind staat.

De CAO waarvoor nu actie wordt gevoerd, is dan ook niet alleen een strijd voor betere arbeidsvoorwaarden en meer waardering. Het gaat ook over herstel van de organisatie en het vertrouwen in het oplossingsvermogen van korpsleiding en minister.

Ook onder enorme werkdruk staan politiemensen er op de meest cruciale momenten. De politiebonden zijn trots op het handelen van de collega’s bij het steekincident op Amsterdam Centraal dit weekend en hebben piëteit voor de slachtoffers.

Het steekincident op Amsterdam CS toont helaas ook nogmaals de urgentie van de situatie aan. Amsterdam en Nederland hebben een veiligheidsprobleem. Politiemensen kunnen niet meer overal op acteren waar hun hulp gewenst is of waar preventie nodig is. Met de actie Gevarenzone: Weinig Politie benadrukken we dat de politiek willens en wetens deze risico’s neemt. De geplande actie in Amsterdam gaat dan ook gewoon door. Wel zijn de bonden er extra op gebrand dat de veiligheid tijdens de actie overeind blijft. We benadrukken daarom dat er met de actievoerende collega’s in Amsterdam meer agenten dan normaal in de binnenstad op straat zullen zijn- en deze actie eerder een positief dan een negatief effect heeft voor de burger.

Meer over:
CAO