19 april 2021

Politiebonden in actie: Prikstraat On Tour

De komende weken voeren de politiebonden een marathonactie uit voor serieuze investeringen in de beloning en de werkomstandigheden van het overheidspersoneel. In elke politie-eenheid wordt een keer op een prominente plek een symbolische prikstraat opgezet. Daarin wordt met gezagsdragers uit de regio gesproken over de financiële injectie die de politie en andere publieke sectoren de komende jaren zouden moeten krijgen van het nieuwe kabinet.

Op maandag 19 april werd de eerste Prikstraat geopend in Leeuwarden (politie-eenheid Noord-Nederland); op donderdag 22 april de tweede in Apeldoorn (politie-eenheid Oost-Nederland). Vakbonden voor medewerkers in de zorg, bij defensie, het onderwijs, het Rijk, de ambulancezorg en de brandweer zijn uitgenodigd bij de actie aan te sluiten.

Hieronder het schema voor de komende weken; de acties beginnen steevast om 11.30 uur.

  • Maandag 3 mei Maastricht (Limburg)
  • Donderdag 6 mei Tilburg (Zeeland/West-Brabant)
  • Donderdag 20 mei Haarlem of Alkmaar (Noord-Holland)
  • Woensdag 26 mei Amsterdam (Amsterdam)
  • Dinsdag 1 juni Eindhoven (Oost-Brabant)

Politie-cao geblokkeerd
Tijdens elke demonstratie wordt ook aandacht gevraagd voor de weigering van het demissionaire kabinet Rutte III om met een fatsoenlijk loonaanbod te komen en daardoor het afsluiten van een nieuwe politie-cao mogelijk te maken. Over ruim twintig verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden zijn de bonden en de werkgever het in principe al eens, alleen over de beloning bleek tot nu toe geen compromis te bereiken.

Teleurstellend loonbod
Uit een digitale ledenpeiling bleek begin februari dat een ruime meerderheid van de leden van de bonden geen genoegen neemt met het aanbod van de werkgever: een loonsverhoging van 1,3 procent en twee eenmalige uitkeringen van € 300 in een periode van anderhalf jaar (tot 1 juli 2022). De bonden houden vast aan een loonsverhoging van 2,5 procent en twee eenmalige uitkeringen van € 350 en € 300 in een periode van zestien maanden (tot 1 mei 2022).

Koopkrachtbehoud
Dat laatste is niet de uitbundige inkomensverbetering waar veel politiemensen bij elke cao-ronde op hopen. Iedereen begrijpt dat bonden hun financiële aanspraken midden in een gezondheidscrisis moeten matigen. Maar een loonsverhoging van 2,5 procent zorgt er in ieder geval voor dat de politiesalarissen tot het voorjaar van 2022 hun koopkracht behouden – en in het gunstige geval misschien een klein plusje oplevert. Het zou de overheid sieren als ze zou besluiten de politiemedewerkers van die inkomensgarantie te voorzien.

Verder toegenomen werkdruk
De werkdruk bij de politie was voorafgaand aan de Covid 19-pandemie al zorgwekkend genoeg en is sinds het uitbreken daarvan alleen maar toegenomen. Naarmate de beperkingen ingrijpender werden en dwingende handhaving noodzakelijker, kwam de politie steeds meer als uitvoerende instantie in beeld – en in de frontlinie. Nog altijd wordt van de collega’s veel loyaliteit en flexibiliteit gevraagd om de roosters rond te krijgen voor alle corona-inzet. Het zijn ook nu weer de medewerkers die het mogelijk maken dat deze cruciale overheidsinstantie blijft reilen en zeilen – vaak ten koste van hun eigen gezondheid en/of privéleven.

Plichtsbesef
Voorlopig lijkt deze geïntensiveerde inzet nog wel even nodig – en de politiemensen zullen in het algemeen belang doorgaan met buffelen zolang het nodig is. Wat de bonden betreft is het dan ook hoog tijd dat de overheid concreet laat zien dat zij dit plichtsbesef in de coronajaren waardeert. Dat kan simpelweg door een loonsverhoging die royaal genoeg is om de politiesalarissen de komende anderhalf jaar gegarandeerd hun koopkracht te laten behouden.

Meer weten?
Het Landelijk Actiecentrum is te bereiken via info@politieacties.nl

Meer over:
cao2021