25 februari 2021

Politie in actie: political party crashing

Actievoerende politiemedewerkers zullen de komende weken deelnemen aan verkiezingsbijeenkomsten van politieke partijen en daar lastige vragen stellen over het huidige cao-conflict binnen de politiesector. De bedoeling is zoveel mogelijk kiezers duidelijk te maken dat lijsttrekkers en andere vooraanstaande politici wel jaar in jaar uit overlopen van warme woorden voor het werk van politiemensen, maar dat ze deze beroepsgroep uiteindelijk altijd weer in de kou laten staan als er (extra) geld nodig is voor een betere beloning en serieuze investeringen in veilige en gezonde werkomstandigheden. Het motto van deze vakbondsactie is dan ook ‘Doen wat je belooft’.

Politieke partijen en hun kandidaten voor de Tweede Kamer maken graag goede sier met hun toekomstplannen voor de politie. De politiebonden nemen deze vaak peperdure beloftes dit jaar met een extra schep zout. We weten inmiddels allemaal dat de politiek nog niet eens bereid bleek een bescheiden hoeveelheid extra geld uit te trekken om voor de verkiezingen een fatsoenlijke nieuwe politie-cao mogelijk te maken. Alle reden dus om tijdens de feestelijke verkiezingsbijeenkomsten van politieke partijen een paar lastige vragen te gaan stellen en al te mooie beloften op politiegebied zorgvuldig door te prikken.

Actiehesjes
Bij fysieke campagnebijeenkomsten zal het aantal actievoerders door de maatregelen tegen het coronavirus beperkt (moeten) blijven. Wel komen ze naar de betreffende locatie in een of meer dienstvoertuigen. Ze zijn als actievoerders herkenbaar doordat ze een actiehesje van de politiebonden dragen en eventueel een banner/vlag/spandoek. Dat geldt ook voor de collega’s die bij wijze van cao-protest deelnemen aan digitale verkiezingsbijeenkomsten. Tijdens de actie houden alle actievoerders zich zorgvuldig aan de corona-adviezen van de overheid.

Cao-blokkade
Zoals dat hoort, is de actie bijtijds aangezegd bij de werkgever. In die brief zetten de bonden uiteen waarom ze tot het organiseren van acties zijn overgegaan. ‘Sinds oktober 2020 voeren wij met u overleg over een nieuwe politie-cao. Gedeeld uitgangspunt daarbij was het streven om voor het aflopen van de vorige cao op 1 januari 2021 een nieuwe cao overeen te komen. Helaas hebben we tijdens de gesprekken in december moeten constateren dat uw loonbod achterblijft bij de alleszins redelijke looneis van de bonden.’

Teleurstellend loonbod
Uit een digitale ledenpeiling bleek begin februari dat een ruime meerderheid van de leden van de bonden geen genoegen neemt met het aanbod van de werkgever: een loonsverhoging van 1,3 procent en twee eenmalige uitkeringen van € 300 in een periode van anderhalf jaar (tot 1 juli 2022). De bonden houden vast aan een loonsverhoging van 2,5 procent en twee eenmalige uitkeringen van € 350 en € 300 in een periode van zestien maanden (tot 1 mei 2022).

Gematigde looneis
Dat laatste is niet de uitbundige inkomensverbetering waar veel politiemensen bij elke cao-ronde op hopen. Iedereen begrijpt echter dat de bonden hun aanspraken op extra belastinggeld (moeten) matigen in een tijd waarin de overheid gedwongen is enorme bedragen te lenen om de sociale en economische gevolgen van een internationale gezondheidscrisis te verzachten.

Koopkrachtbehoud
Daar staat tegenover dat een loonsverhoging van 2,5 procent er in ieder geval voor zorgt dat de politiesalarissen tot het voorjaar van 2022 hun koopkracht behouden – en in het gunstige geval misschien een klein plusje oplevert. Het zou de overheid sieren als ze zou besluiten de politiemedewerkers van die inkomensgarantie te voorzien.

Verder toegenomen werkdruk
De werkdruk bij de politie was voorafgaand aan de COVID 19-pandemie al zorgwekkend genoeg. En sinds het uitbreken van de coranacrisis is de belasting van de politiemedewerkers alleen maar toegenomen. Naarmate de beperkingen ingrijpender werden en stringente handhaving noodzakelijker, kwam de politie steeds meer als uitvoerende instantie in beeld – en in de frontlinie.’

Gevolgen gezondheid/privéleven
Nog altijd wordt van de collega’s veel loyaliteit en meegaandheid gevraagd om de roosters rond te krijgen voor alle corona-inzet. De instelling van de avondklok heeft de druk op het korps alleen nog maar verder verhoogd. Het zijn ook nu weer de medewerkers die het mogelijk maken dat deze cruciale overheidsinstantie blijft reilen en zeilen – vaak ten koste van hun eigen gezondheid en/of privéleven.

Plichtsbesef
Voorlopig lijkt deze geïntensiveerde inzet nog wel even nodig – en de politiemensen zullen in het algemeen belang doorgaan met buffelen zolang het nodig is. Wat de bonden betreft is het dan ook hoog tijd dat de overheid concreet laat zien dat zij dit plichtsbesef in de coronajaren waardeert. Dat kan simpelweg door een loonsverhoging die royaal genoeg is om de politiesalarissen de komende anderhalf jaar gegarandeerd hun koopkracht te laten behouden.

Andere verbeterafspraken
Bijkomend voordeel is dat vervolgens meteen een volledige nieuwe politie-cao kan worden afgesloten. Tijdens de eind oktober gestarte cao-onderhandelingen zijn de werkgever en de bonden het namelijk over een stuk of 25 andere verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden al zo goed als eens geworden. Daaronder vallen afspraken over het indexeren (meegroeien met de salarisontwikkeling) van de overwerkvergoeding en het toekennen van het recht op de ME-vergoeding aan de collega’s in schaal 12, 13 en 14, maar ook allerlei interessante deals op het gebied van veilig en gezond werken en meer loopbaankansen. Alleen over een structurele verbetering op beloningsgebied bleek tot nu toe geen overeenkomst te bereiken.