4 juli 2023

Politie & Kunstmatige Intelligentie (AI)

In 2021 hebben de NPB en de ACP het Instituut voor Veiligheid opgericht. Een coöperatie die zich bezighoudt met het versterken van het vakmanschap binnen het veiligheidsdomein door beroepsonderwijs en trainingen te organiseren. Op dinsdag 18 juli presenteert het Instituut op het hoofdkantoor van de NPB en ACP in Baarn een lezing over Kunstmatige Intelligentie (AI), die (ook) NPB-leden gratis kunnen bijwonen. Iets voor jou? Meld je aan!

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) EN ETHIEK
Wanneer: dinsdag 18 juli 2023
Tijdstip: 16.00 tot 18.00 uur
Locatie: Huis voor Veiligheid, Tolweg 5 in Baarn
Spreker: Steven Shukrula

Het inzetten van artificiële of kunstmatige intelligentie (AI) kan bijdragen aan de verbetering van de rechtshandhaving, onder meer door voorspellingstechnieken, geautomatiseerde monitoring en het (voor)bewerken van grote hoeveelheden data. Op die manier kan AI een positieve invloed hebben op de maatschappelijke kernwaarden die bij het opereren van de politie centraal staan: menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid, solidariteit, en de rechtsstaat.

Het gebruik van AI kan echter ook een bedreiging vormen voor die waarden. De Nederlandse politie zou daarom uit ethische overwegingen praktische maatregelen moeten nemen om verantwoord gebruik van AI te garanderen. Dat zou de rechtmatigheid van het politiewerk – en daarmee het vertrouwen in de politie – verstevigen in plaats van verzwakken.

De spreker
Drs. Ing. Steven Shukrula heeft een paramedische (HvA en VU) en een bedrijfskundige (RSM) achtergrond. De afgelopen jaren heeft hij zich ontwikkeld tot zelfstandig IT- en organisatieconsulent. Momenteel is hij partieel verbonden aan de gemeente Katwijk, waarbij de digitalisering van de dienstverlening onderdeel is van zijn huidige werkzaamheden. Hij is bezig met een studie naar de ontwikkeling van artificial intelligence en de toepassingsmogelijkheden met name binnen de publieke organisaties. Wat kan en wat mag niet? Wie bepaalt dat? Antwoorden die wij samen moeten construeren!

Na afloop is er een borrel waar de deelnemers gezellig kunnen napraten.

AANMELDEN