14 november 2018

Politie- en havenpersoneel eisen sociale AOW

Op donderdag 13 december vindt in Rotterdam een unieke vakbondsactie plaats tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. FNV Havens houdt dan opnieuw een protestactie van 66 minuten, maar dit keer ondersteund door de NPB en de andere politiebonden.

Niek Stam van FNV Havens: ‘De politiebonden en FNV Havens zijn ieder op hun eigen manier al enige tijd bezig om bij de politiek aan te dringen op het bevriezen en liever nog het terugdraaien van de verhoging van de AOW-leeftijd. Het is eigenlijk niet meer dan logisch dat we onze krachten een keer bundelen.’

Zwaar en onregelmatig werk
Het gezamenlijk doel van de politiebonden en FNV Havens is een AOW-leeftijd die de sociale partners de ruimte geeft om voor mensen die tientallen jaren zwaar en onregelmatig werk hebben gedaan een vervroegd pensioen te regelen. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: ‘Deze mensen verdienen een mogelijkheid om te stoppen met werken op een moment dat hun gezondheid nog niet volledig gesloopt is door hun werk. Daarvoor is het noodzakelijk dat de politiek een eind maakt aan de ‘automatische’ verhoging van de AOW-leeftijd op basis van de levensverwachting die in 2013 is ingevoerd.’

Andere politieke keuzes
NPB-voorzitter Jan Struijs: ‘Minister Koolmees heeft zich bereid verklaard de verhoging te vertragen, maar dat is niet voldoende. Alleen met een AOW-gerechtigde leeftijd van 66 of 65 jaar is het voor werkgevers en bonden financieel haalbaar om in CAO’s regelingen af te spreken om mensen eerder te laten uitstromen dan op de AOW-gerechtigde leeftijd. Wie al vroeg in dienst komt, moet volgens ons ook wat vroeger kunnen stoppen. Daarvoor is dan ook nog een andere politieke ommezwaai nodig, namelijk het opheffen van de huidige fiscale boete op vroegpensioen.’

Redelijk en eerlijk
Niek Stam van FNV Havens: ‘Werknemers die in onze 24 uurs-economie langdurig ploegendiensten draaien moeten eerder kunnen stoppen met werken dan op de AOW-gerechtigde leeftijd. Dat is niet meer dan redelijk en eerlijk. Havenwerkers bijvoorbeeld betalen over hun ploegentoeslagen veel belasting, maar zien daar niets voor terug. Het zou een goede zaak zijn als de overheid dat geld bijvoorbeeld verplicht in een individuele AOW-spaarrekening laat storten.’

Zowel haven- als politiemensen werken veel in ploegendiensten. Dat is een werkpatroon dat gemiddeld een kortere levensverwachting met zich meebrengt. Stam: ‘Ook om die reden is de klakkeloze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd een politiek besluit van een ongekende kortzichtigheid. Het wordt tijd dat deze onrechtvaardigheid wordt stopgezet.’

Op donderdag 13 december zullen de politiebonden en FNV Havens voor het eerst de handen ineenslaan tijdens een 66 minuten-actie in Rotterdam. Ook worden de komende maanden gesprekken gevoerd over het uitbreiden van de alliantie met andere beroepssectoren waarin veel in ploegendiensten wordt gewerkt. De eerste contacten zijn reeds gelegd.

Meer over:
Pensioen