16 februari 2018

Politie-CAO: bonden eisen inhaalslag arbeidsvoorwaarden

De besturen van de NPB, ACP, ANPV en de VMHP hebben ingestemd met een gezamenlijke CAO-inzet, die als belangrijkste vertrekpunt heeft dat een inhaalslag op de arbeidsvoorwaarden broodnodig is. De bonden maken zich nu op voor de volgende stap: de onderhandelingen met de minister over een nieuwe politie-CAO.

De vier politiebonden verwachten van het kabinet Rutte III een forse investering in de arbeidsvoorwaarden van het politiepersoneel. Dat staat in hun gezamenlijke inzet voor de onderhandelingen over een nieuwe politie-CAO, die ze op donderdag 15 februari naar minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid hebben gestuurd. ‘Na zeven jaar bezuinigen op de politie is het tijd voor een serieuze inhaalslag,’ aldus de bonden. ‘Bovendien zijn extra investeringen in het korps echt noodzakelijk om te voorkomen dat de Nationale Politie alsnog als een langgerekte mislukking de geschiedenisboeken ingaat.’

Werkbelasting
In de gezamenlijke CAO-inzet eisen de politiebonden NPB, ACP, ANPV en VMHP van de werkgever (de politiek) onder andere aandacht voor de onderbezetting binnen de Nationale Politie. Het gebrek aan capaciteit zorgt al jaren voor een veel te hoge werkdruk, voortdurend wijzigende roosters, duizenden zaken/meldingen die noodgedwongen blijven liggen en een ongezond hoog ziekteverzuim (ruim 8 procent), waardoor de werkbelasting nog verder stijgt, de roosters nog moeilijker rond te krijgen zijn en er nog minder tijd over blijft voor bijvoorbeeld training en een bevredigend privéleven. Het is voor alle partijen – en zeker ook voor de burgers – van groot belang dat hier zo snel mogelijk verandering in komt.

Burgerinitiatief pensioen
In de aanloop naar de CAO-onderhandelingen overhandigen de politiebonden op dinsdag 20 februari in Den Haag een door ruim 40.000 burgers en collega’s ondertekend burgerinitiatief aan de Tweede Kamer. Daarin wordt de politiek opgeroepen het belastingtechnisch weer mogelijk te maken dat in de CAO’s voor beoefenaars van zware beroepen (zoals de politie) verstandig en sociaal beleid wordt afgesproken over het op tijd laten uitstromen van versleten medewerkers. Dat is om allerlei redenen in het algemeen belang, ook omdat het bijdraagt aan een gezonde doorstroom van jongeren binnen de politie.

Voorbesprekingen
De onderhandelingen over een nieuwe politie-CAO zijn officieel nog niet begonnen. Wel vinden voorbereidende gesprekken plaats tussen de werkgever (minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en korpschef Akerboom van de Nationale Politie) en de vier politiebonden. Deze gesprekken worden onder andere gebruikt om samen goed in beeld te krijgen wat er op basis van de afspraken uit de vorige CAO is gebeurd of nog gebeuren moet. Ook worden de eisenpakketten van beide partijen doorgenomen en aanvullende informatie uitgewisseld. Zo willen de bonden heel graag weten wat de werkgever precies verstaat onder de in het regeerakkoord genoemde ‘flexibiliseringsagenda’.

Eisenpakket
Belangrijke eisen uit de gezamenlijke inzet van de bonden voor een politie-CAO 2018 en daarna:

Eerlijkere beloning

 • Structurele salarisverhoging van 3,5% per jaar, met ingang van 1-1-2018 en met een minimum van € 125
 • Verhoging reiskostenvergoeding naar € 0,19 en dienstreisvergoeding naar € 0,45 per km
 • Volledige eindejaarsuitkering van 8,33%

Fit & gezond

 • Eén landelijke regeling voor het stimuleren van fitheid- en gezondheid. Vervang de oude fitnessregelingen zo snel mogelijk. Sportfaciliteiten op iedere grote en/of centrale politielocatie: een eenmalige investering met hoog rendement
 • Uitbreiding trainingsuren FVT/IBT naar 48 uur per jaar

Zorg voor medewerkers

 • Volledige schadeloosstelling bij een beroepsziekte of dienstongeval
 • Re-integrerende collega’s moeten op geschikte plek en eigen tempo werk kunnen oppakken
 • Gebruik voor de erkenning van beroepsziekten één maatstaf

Loopbaanontwikkeling

 • Vrij te besteden leerbudget van € 1.500 per jaar, met de mogelijkheid dit op te sparen voor een langer durende of duurdere opleiding
 • Eenduidige afspraken over functiegerichte opleidingen: zowel over de opleiding (diensttijd) als de daaraan gekoppelde reistijd en reiskosten
 • Betere facilitering van loopbaangerichte opleidingen
 • Loopbaanpaden voor specialistische vakgebieden en domeinen van ondersteuning

Gezonde leeftijdsopbouw

 • Wettelijke blokkades voor vroegpensioen opheffen via lijn burgerinitiatief -> Tweede Kamer
 • Wijs formatieplaatsen aan waarvan de arbeidsduur – op basis van vrijwilligheid – uitgebreid kan worden naar 39,6 uur. Op deze wijze kunnen capaciteitsproblemen voor een deel worden opgelost zonder wervings- of opleidingsinspanningen
 • Balans brengen in teams en in roosters
 • Ziekteverzuim terugdringen

Lees hier de gehele CAO-inzet van de politiebonden.

Meer over:
CAO