Paul Lathouwers NPB-eenheidsbestuurder

Politie-boa’s in actie tegen examenleed

Collega’s die politiewerk doen op basis van een boa-diploma moeten elke vijf jaar opnieuw een boa-examen halen om hun werk te kunnen blijven doen. Dat is velen een doorn in het oog, te meer omdat het examen nauwelijks raakvlakken heeft met hun feitelijke takenpakket. Hoog tijd dat deze collega’s de handen ineenslaan en samen met de bonden afdwingen dat deze verplichting zo snel mogelijk wordt afgeschaft.

Ben jij een boa-collega en wil je dit probleem samen met de politiebonden aanpakken? Meld je dan nu als actievoerder bij de bonden door een e-mailtje te sturen naar Paul Lathouwers.

Hoe zit het ook alweer?
Er zijn collega’s binnen bijvoorbeeld arrestantentaken en intake & service die hun opsporingsbevoegdheid ontlenen aan een boa-akte. Zij moeten die elke vijf jaar verversen door opnieuw de boa-opleiding te volgen en vervolgens te slagen voor het boa-examen. Dat is steeds opnieuw een kostbare, tijdrovende en stressvolle herhaling. Slaagt een collega niet voor zijn boa-examen, dan mag hij zijn werk niet meer doen en kan zelfs ontslag volgen. 

Verspilde tijd en energie
Bijkomende frustratie is dat de boa-opleiding geheel los staat van het werk dat de betreffende collega’s binnen de politie doen. De boa-opleiding is namelijk ontwikkeld voor gemeentelijke handhavers en niet voor groepen politiemedewerkers. Zo moet bijvoorbeeld iedere keer weer een bekeuring worden opgemaakt en een bekeuringsgesprek worden gevoerd, terwijl de politiecollega’s dat tijdens hun dagelijkse werk nooit doen. Zonde van de tijd en energie dus.

Aan het wegwerken van dit probleem wordt al jaren gewerkt, maar een oplossing is tot op de dag van vandaag nog niet gevonden. Toch zijn er op dat gebied wel afspraken mogelijk. Dat blijkt onder andere uit de invoering van het nieuwe fenomeen executieve aanstellingen voor specifieke inzetbaarheid (ESI). 

Kostbare bedoening
Het verruilen van de vijfjaarlijkse boa-opleiding voor een nieuw benoemingssysteem zou de politie de nodige extra capaciteit opleveren en een hoop geld besparen. De kosten van de huidige aanpak bedragen namelijk al gauw € 2.000 per deelnemer – en dan laten we de  reistijd, reiskosten en studietijd nog buiten beschouwing.

Wat gaan we doen?
Het is tijd dat de politie-boa’s als groep opstaan om samen met de politiebonden een ander benoemingssysteem af te dwingen, dat de vijfjaarlijkse boa-opleiding overbodig maakt. Ben jij een boa-collega en wil je dit probleem samen met ons aanpakken? Meld je dan nu als actievoerder bij de bonden door een e-mailtje te sturen naar Paul Lathouwers!