28 juni 2022

Politie-boa’s in actie tegen examenleed - stand van zaken

Collega’s die politiewerk doen op basis van een boa-diploma moeten elke vijf jaar opnieuw een boa-examen halen om hun werk te kunnen blijven doen. Dat is al jaren een doorn in het oog van deze collega’s, de politiebonden en het korps. Het examen is een enorme verspilling van tijd, geld en energie. Een oplossing is tot op heden nog niet gevonden. Reden voor de gedupeerde collega’s om zich te verenigen in actiegroep POBO.

Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden. In de nieuwe politie-cao 2022-2024 hebben de bonden namelijk onderstaande afspraak met de werkgever weten te maken.

‘De uitwerking van de afspraak uit het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 betreffende de ontwikkeling van een politiespecifieke opleiding ter vervanging van de huidige boa-opleiding, wordt nog dit jaar gezamenlijk opgepakt waarbij, partijen zich realiseren dat er afhankelijkheden zijn van derden voor realisatie.’

Werkgroep
Er is in de kersverse cao dus afgesproken de terugkerende boa-opleiding te vervangen. Deze afspraak wordt de komende periode gezamenlijk uitgewerkt door deskundigen van de politiebonden, het ministerie en het korps. Het is de bedoeling dat dit met voorrang gebeurt. We zullen collega’s via de POBO-nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Perspectief
Wat de politiebonden betreft moet het komende half jaar een oplossing gevonden worden. Komt er geen of onvoldoende schot in de zaak, dan wordt een actietraject gestart, gericht tegen de organisaties die het vinden van een oplossing onmogelijk maken. De inhoud van dat traject zal worden afgestemd met de collega’s die zich hebben opgegeven voor de actiegroep POBO. Zij bepalen uiteindelijk samen of en wanneer er acties komen en wat voor soort acties dan. 

Sterk signaal
Inmiddels hebben zich 1.674 collega’s aangesloten bij de actiegroep POBO. Daarmee is al een stevig signaal afgegeven. We doen er echter goed aan te blijven streven naar nog meer aanhangers. Hoe groter de groep, hoe sterker we uiteindelijk staan. Vandaar een hernieuwde oproep aan collega’s die ook hinder ervaren van het boa-examen en daar wat aan willen doen: sluit je aan bij POBO door te mailen naar plathouwers@politiebond.nl

Hopelijk wordt het komende half jaar een oplossing gevonden voor het boa-examenleed. Dan is verdere hulp/druk vanaf de werkvloer niet nodig. De nieuwe cao-afspraak is wat dat betreft uiteraard hoopgevend. Maar ja, in 2015 is een soortgelijke afspraak ook al eens gemaakt en onderaan de streep is er sindsdien niets veranderd. Het is dus verstandig door te gaan met het opbouwen van de actiegroep POBO voor het geval het beloofde resultaat opnieuw uitblijft.

Meer over:
boa-examen