29 januari 2020

Pensioenaanvulling tweeverdieners

Hoe zorgvuldig gaat pensioenfonds ABP om met de aanvulling op de maandelijkse pensioenuitkering waar gepensioneerden recht op (kunnen) hebben als zij en hun partner voor 1 januari 1995 tegelijkertijd pensioen opbouwden? Die vraag stond centraal in de aflevering van het programma Meldpunt van Omroep MAX die op vrijdag 24 januari werd uitgezonden. Hieronder alle informatie over de aanvulling samenvallende diensttijd op een rijtje.

De toekenning van de aanvulling samenvallende diensttijd is bedoeld ter compensatie van een te lage pensioenopbouw voor tweeverdieners in de jaren voor 1995. Daarbij is het van belang of de tweeverdieners in die periode allebei bij ABP pensioen opbouwden of dat een van de twee bij een ander pensioenfonds zat.

Gelijktijdige opbouw bij ABP
Als beide tweeverdieners voor 1 januari 1995 pensioen opbouwden bij ABP, wordt de aanvulling samenvallende diensttijd in principe automatisch toegekend als ze alle twee de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Deelnemers kunnen vaststellen of dat gebeurd is door te controleren of ze op hun pensioenspecificatie de regel aanvullingen zien staan.

Op zijn website meldt APB dat deze automatische toekenning tot nu toe in 190.000 gevallen prima is verlopen. In 2019 kwamen door het gebruik van nieuwe data-analysetechnieken 6.600 deelnemers boven water bij wie de toekenning ten onrechte niet had plaatsgevonden. ABP: ‘Dat zijn we nu aan het herstellen. In 2019 hebben ongeveer 2.000 gepensioneerden alsnog een verhoging van hun maandelijkse uitkering toegekend gekregen en een nabetaling ontvangen. Vanaf februari 2020 starten we met de toekenning van de aanvulling aan de overige 4.600 gepensioneerden. Deelnemers om wie het gaat ontvangen een brief. Daarna worden ze persoonlijk geïnformeerd over de hoogte van hun nabetaling en verhoging. Bij nabetalingen boven €2.500 nemen we ook telefonisch contact op.’

Gelijktijdige opbouw bij ABP en een ander fonds
Het is mogelijk dat u ook een aanspraak heeft op de pensioenaanvulling samenvallende diensttijd als u voor 1 januari 1995 pensioen opbouwde bij ABP en uw partner bij een ander pensioenfonds. Omdat ABP dat zelf niet kan bepalen op grond van zijn administratie, moet u deze aanspraak zelf activeren door een aanvraag in te dienen. Daarvoor stelt ABP op zijn website een formulier beschikbaar.

Let op: u hoeft op dat formulier alleen uw gegevens in te vullen bij vraag 1, 2 en 3. De overige twee vragen moet u laten invullen door het pensioenfonds waar uw partner voor 1995 pensioen opbouwde. Het geheel stuurt u naar ABP. Dat laat u vervolgens weten of u recht hebt op een aanvulling en zo ja, welk bedrag u dan gaat ontvangen.

Meer informatie?
Heeft u vragen over dit onderwerp? ABP is voor vragen over samenvallende diensttijd bereikbaar op 045 – 579 6170. Dit speciale nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 -17.30 uur.

Op de website vanABP nog eens nalezen of u in uw situatie in aanmerking komt voor een aanvulling? KLIK HIER!

Meer over:
Pensioen