Paul Lathouwers NPB-eenheidsbestuurder

Parkeren met hindernissen [update]

Op 8 december 2017 riep ik NPB-leden op problematische parkeersituaties bij politielocaties te melden. Een grote groep collega’s heeft dat gedaan, waardoor wij nu een goed beeld hebben van de landelijke stand van zaken.

Uit de meldingen komt duidelijk naar voren dat de verschillen enorm zijn. Bij het ene bureau voorziet de werkgever in een parkeerplek of een vergoeding daarvoor. Bij het andere bureau kunnen collega’s slechts op grote (loop)afstand parkeren of moeten ze daarvoor zelf flink betalen. Dat laatste lijkt op steeds meer locaties het geval te zijn. Al met al een zeer onwenselijke situatie. Zulke ongelijke arbeidsvoorwaarden zouden binnen de Nationale Politie toch niet meer moeten bestaan, ruim vijf jaar na de lancering op 1 januari 2013.

CAO-onderhandelingen
Hoe gaan wij hier nu mee om? De NPB vindt het een goed streven van de werkgever om medewerkers zoveel mogelijk met het openbaar vervoer (OV) naar het werk te laten komen. In sommige gevallen is dat echter simpelweg niet mogelijk, bijvoorbeeld als je heel vroeg moet beginnen en daardoor met het OV niet op tijd op je werk kunt komen of gewoon omdat een politielocatie met het OV niet goed bereikbaar is. In die gevallen vinden wij dat het korps voor zijn medewerkers gewoon een gratis en veilige parkeerplek moet regelen. Die eis is dan ook opgenomen in de gezamenlijke CAO-inzetbrief van de politiebonden.

Input OR-afspraken
Daarnaast werkt de NPB aan een overzicht van de omstandigheden waarin het korps sowieso moet voorzien in gratis parkeerfaciliteiten. Dat kader kunnen ‘onze’ personeelsvertegenwoordigers in de ondernemingsraden dan gebruiken als leidraad bij het maken van afspraken met de werkgever. Het overzicht wordt vastgesteld in overleg met de collega’s die zich bij ons gemeld hebben. Heb jij dat nog niet gedaan, maar wil je wel graag meedenken? Stuur mij dan alsnog even een mailtje.

Wij gaan de komende tijd dus aan de slag met deze problemen en hopen daar uiteindelijk een structurele oplossing voor te vinden.

Meer over:
Rechtspositie