Rianne Wisselink NPB-eenheidsbestuurder

Papiertje belangrijker dan talent in regio Oost

Stel je even voor dat de leiding jou spot als talent. Je krijgt te horen dat je unieke talenten hebt en dat je het ver gaat schoppen. Je hebt je bewezen en bent klaar voor de volgende stap dus solliciteer je naar een schaal 6-functie. Om vervolgens doodleuk afgewezen te worden: ‘Ja, je had een hele goede brief. Nee, BOA is niet voldoende om het vereiste werk- en denkniveau aan te tonen. MBO 3-niveau is de harde eis.’

Ik wil namens alle collega’s van medewerker intake & service mijn verbazing en verontwaardiging kwijt over de sollicitatieronde voor medewerker intake & service schaal 6. In de huidige politieorganisatie doet het er blijkbaar niet toe dat je als talent gespot bent door je leiding en dat je al jaren uitstekende beoordelingen hebt. Zonder het juiste papiertje beland je doodleuk op de verkeerde stapel.

Wat een rare vraag
Nadat ik de eerste verontruste telefoontjes kreeg over de harde eis, belde ik de eenheidsleiding. Ik moest het doen met een vertegenwoordiger van de eenheidsleiding die duidelijk vond dat ik een rare vraag stelde. Mijn vraag was om zorgvuldig om te gaan met de zittende collega’s op schaal 5 die het werk grotendeels al doen. Natuurlijk gaan we netjes om met onze medewerkers… wat een rare vraag van die regiobestuurder van de NPB.

Je kunt beter niet solliciteren
Op zo’n moment kun je niet veel anders dan afwachten. De afgelopen weken werd mij duidelijk wat de groep medewerkers vindt van de huidige sollicitatieronde. Opvallend is daarbij dat bijna iedereen ontevreden is over de manier waarop de selectie plaatsvindt. Aan de voorkant kregen veel zittende collega’s het idee dat het hen werd afgeraden te solliciteren. Dat leidt natuurlijk al tot een slecht gevoel bij de groep. Een aantal hebben bewust niet gesolliciteerd. Vreemd dat dit het beeld is. De organisatie heeft toch ook een belang bij het oplossen van de boventalligheid in de schaal 5-functies?

Talent niet noodzakelijk
Van degene die wel gesolliciteerd hebben, zijn er natuurlijk mensen die uitgenodigd worden op gesprek en mensen die niet door de briefselectie zijn gekomen. Opvallend daarbij is dat collega’s die uitstekend functioneren en die de leiding heel graag zou willen hebben op de schaal 6-functie niet door de eerste selectieronde komen. Ook al scoor je uitmuntend op je beoordeling, ook al ben je aangemerkt als talent en raadt de leiding doorstroom aan, je gaat bij de sollicitatie op de verkeerde stapel.

Ongelijkheid tussen eenheden
In de eenheid Oost Nederland wordt de eis MBO 3 werk- en denkniveau versmald tot: Je hebt een mbo-diploma (niveau 3) of EVC gelijkwaardig daaraan. Het is de NPB bekend dat andere eenheden hier anders mee zijn omgegaan. In Den Haag hebben zittende collega’s een sollicitatietraining gekregen, daar is gekeken naar het CV en niet naar alleen een MBO 3 diploma of EVC. In Amsterdam staat in de vacaturetekst dat als je het werk al doet dat het vereiste werk- en denkniveau wordt aangenomen. Tot zover de eenduidigheid binnen de nationale politie.

Reden om bij de OR Oost aan de bel te trekken. Ook ondersteunt de NPB collega’s door bezwaar te maken tegen de afwijzing op hun sollicitatie. Alweer een bezwaar is mijn verzuchting. Kan dit nou echt niet anders?

Een tweede ronde?
In de wandelgangen praat men in Oost over een tweede ronde. Dat biedt hoop dat er zaken gecorrigeerd gaan worden. Ik weet dat er niet alleen collega’s klagen, maar dat er ook leidinggevende aan de bel hebben getrokken. De menselijke maat moet terug in de sollicitatieprocedure. Het aantonen van een werk- en denkniveau is wat anders dan puur toetsen op een diploma. Het kan in mijn ogen niet zo zijn dat we geen recht doen aan de talenten binnen de organisatie.

Werkzaamheden onbekend
Opvallend genoeg heerst er ook onvrede onder de groep die wel verder komt tijdens de sollicitatie. Je weet namelijk niet eens waar je op solliciteert! Iemand die in regio Oost solliciteert op een niveau 6-functie weet nog niet wat hij of zij precies gaat doen. Het verschil tussen niveau 5 en 6 is minimaal en is in de praktijk nog steeds niet duidelijk. De genoemde werkzaamheden in de vacature worden nu ook door de schalen 5 gedaan.

Bovendien is er onvrede over het assessment: het assessment voor niveau 6 schijnt uniek te zijn in regio Oost. Het enige wat wel duidelijk wordt, is dat deze zwaar opgetuigde selectieprocedure massaal leidt tot onvrede. Terecht, in mijn ogen. Uiteraard ben ik te bereiken voor iedereen die behoefte heeft aan overleg. Het liefst bereik ik ook de mensen waarmee ik kan overleggen om de huidige onrust op te lossen.