1 augustus 2019

Overleg vervroegde uittreding gestart

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vindt dat er op basis van het landelijk pensioenakkoord uit juni 2019 ‘een passende nieuwe regeling’ moet komen om politiemensen vervroegd te laten uittreden. Dat heeft hij op 31 juli bevestigd tijdens een verkennend gesprek met de bonden over dat onderwerp. Vanaf half september vinden vervolggesprekken plaats over de inhoud van de regeling.

Tijdens het verkennende gesprek hebben de werkgever en de politiebonden besproken welke extra (financiële) ruimte er door het pensioenakkoord is ontstaan voor nieuwe afspraken over vervroegde uittreding.

Tijdig extra nieuwe instroom
Ook is stilgestaan bij de vraag welke maatregelen op andere terreinen nodig zijn om zo’n regeling te schragen. Volgens de bonden zal het mogelijk maken van vervroegde uittreding waarschijnlijk tot gevolg hebben dat de werving, selectie en opleiding van nieuwe collega’s moet worden versneld.

Daarnaast is vastgesteld dat een nieuwe regeling voor vervroegde uittreding niet ten koste mag gaan van de aandacht voor een verantwoorde fysieke en psychische belasting van medewerkers (duurzame inzet) tijdens hun loopbaan bij de politie.

Vervolggesprekken
De werkgever en de bonden hebben in het oriënterende gesprek geïnventariseerd wat er moet worden geregeld en welke gegevens noodzakelijk zijn om tot zorgvuldige afwegingen te komen. Ook zijn er procesafspraken gemaakt, waaronder de afspraak om in de tweede helft van september weer bij elkaar te komen om het overleg te vervolgen.

Meer over:
Pensioen